Auteur: Puur Vandaag

De vreugde die God geeft, is uw kracht!

9 april 2020

Het bijzondere is dat God al ver voor Jezus’ komst zijn genade laat zien. God geeft vreugde en moedigt aan tot een feest met lekker eten en drinken.

Wees voorbereid

8 april 2020

Dit virus is op zichzelf nieuw, maar de angst en de onzekerheid dat het veroorzaakt bij mensen over de hele wereld niet. Elke generatie heeft het hoofd moeten bieden aan levensbedreigende rampen, natuurlijk of door mensen veroorzaakt.

Het volk is uitgeput

7 april 2020

Het volk is uitgeput. Deze harde werkers lopen op hun laatste tandvlees en worden van alle kanten belaagd en aangevallen.

Focus op het doel

6 april 2020

Hun focus en aandacht liggen bij het doel waarvoor ze hier gekomen zijn. Ze laten zich niet afleiden, maar richten zich op God.

Nehemia’s gebed

5 april 2020

Tussen het bidden en het antwoorden van Nehemia staat alleen een komma. Vandaag is het niet een woord of een zin die mij opvalt, maar die enkele komma.

Rouwen en vasten

4 april 2020

Rouwen en vasten worden hier in één adem genoemd. Nehemia’s vasten is een onderdeel van zijn pleitbede naar God om zijn beloften na te komen.

Lucht in je gezin

3 april 2020

Het gezin is bij uitstek de plek waar je de innerlijke rust leert beoefenen. Kinderen zijn net kloosterbellen; ze leren je leven in het hier en nu.

Geef ons heden onze dagelijkse stilte

3 april 2020

‘Ik was degene die mijn grens aangaf en God was degene die ogen opende.’ Wie hoopt op Gods beloften kan zulke verrassende wendingen verwachten. Op welke wending hoop jij?

Gods liefde

2 april 2020

Een wereld zonder liefde zou alleen maar ellende zijn, vol verdriet, haat, oorlog en pijn. Maar hoewel er in deze wereld veel ellende is, kunnen we ook spreken van hoop.

De tempel van God

2 april 2020

Het bouwen aan Gods tempel gaat niet zonder strijd. Er zijn vijanden die samenspannen en het voor elkaar krijgen dat het werk aan de tempel voor langere tijd wordt stilgelegd

Juichen en huilen

1 april 2020

Daarnaast staan anderen te juichen, want zij hebben van de ouderen de geschiedenis van de tempel gehoord. De tranen van de een staan in nauwe verbondenheid met het gejuich van de ander.

Volle overgave

30 maart 2020

Het liefst wil je vasthouden, zelf vechten, zelf proberen. Maar die neiging moet eruit. De verkeerde motieven en onzuivere gedachten moet uit onze geestelijke maag gepompt worden.

Boeketip: Kijktafel maken.

29 maart 2020

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat geldt ook voor kinderen. Veel van wat ze elke dag horen en zien, vergeten ze weer. Maar je wilt graag dat ze de woorden van God onthouden. Kijktafels kunnen daarbij helpen.

Pesachviering (III)

29 maart 2020

Het derde deel in dit drieluik verrast opnieuw: wie Gods geboden in ere herstelt, gaat niet alleen meer feesten, maar ook meer geven. Met gulle hand zelfs! Kun jij dat ook: overvloedig geven met een blij hart?

Interview met Elise Brouwer

28 maart 2020

Toen ik hoorde dat ik een boek mocht schrijven over een Bijbels persoon wist ik het meteen: ik ga schrijven over het verhaal van Job. Omdat ik het een fascinerend verhaal vind. Bizar ook wel.