Onverwacht heil – Gen. 38

13 januari 2021
Delen via:

Zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn
zoon Sela gegeven heb.
– Genesis 38:26b

Aan de geschiedenis van Juda met Tamar zitten diverse
kanten die ver van ons, moderne westerlingen, afstaan: het
leviraatshuwelijk, de doodstraf voor een overspelige vrouw. Ook
aspecten die helaas van alle tijden en plaatsen zijn, waaronder
het bezoek van een geacht man aan een (naar hij dacht) hoer.

Lezen: Genesis 38
Kerntekst 38:26b

Het gaat over een man die zijn verantwoordelijkheid niet
neemt. Hij onthoudt zijn schoondochter, in strijd met de wet
van Mozes, zijn jongste zoon als echtgenoot na het overlijden
van zijn beide oudere zonen. Hij is bang dat ook deze zoon zal
sterven. Tamar neemt dan het recht in eigen hand; volgens oude,
oosterse gebruiken moest zo nodig de vader in plaats van de
zonen in het huwelijk treden. Juda, inmiddels weduwnaar, blijkt
op seksueel gebied niet zo’n hoge standaard te hanteren en laat
zich door Tamar verleiden

Wanneer dan openbaar wordt dat Tamar een kind verwacht,
wil Juda wel ineens strikt de wet toepassen: zij moet gedood
worden. Maar als hij dan geconfronteerd wordt met zijn
eigen tekortkomingen en zonden, erkent hij zijn gebrek aan
verantwoordelijkheidsbesef en neemt die alsnog. Tamars zonen
gelden als de zonen van Juda. Een van deze zonen, Perez, staat
zelfs in het geslachtsregister van Jezus Christus (Mattheüs 1:3).

In dat licht bezien schittert Gods heelmakende genade door
deze geschiedenis heen. Wat alleen maar tekortkoming, zonde
en schijnheiligheid was, gebruikt God in Zijn reddingsplan
voor deze wereld. Hoe groot is zijn vergevende liefde en macht
om alles nieuw te maken! Niet te bevatten dat Hij zo, door het
zondig handelen van mensen heen, Zijn heilswerk voltrekt. En
daarbij dan ook nog mensenlevens vernieuwt.


Deze bijbelstudie komt uit:

Sprankelend is een Bijbels dagboek voor vrouwen. Een team van 22 vrouwen werkte samen en schreven elk een deel van de overdenkingen. In een jaar wordt een groot deel van de Bijbel gelezen, het begint bij Genesis en eindigt met Openbaring. Elk nieuw Bijbelboek wordt ingeleid en ook bevat dit dagboek een leesrooster voor christelijke feestdagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *