Straks valt het doek…

30 juli 2020
Delen via:

Het boek Openbaring is een apocalyptisch geschrift en dat wil zeggen een geschrift waarin God via visioenen aan mensen verborgen zaken onthult. Of terwijl de dingen die nog zullen gaan gebeuren voordat Jezus terugkomt op aarde. Sommige van deze verborgen zaken zijn in de loop van de tijd al onthult en dat geeft des temeer aan dat Zijn tijd nabij is.

Sta jij hier weleens bij stil? Denk je weleens na over het leven na dit leven, de Eeuwigheid? Misschien schuif je het wel vooruit. Misschien fantaseer je er wel over of misschien sta jij er net als ik te weinig bij stil. Want zo vergaat het mij namelijk wel. Ik leef in het hier en nu. Maar soms zijn er van die momenten waarop je stil gezet word en je je eigen leven en het leven na dit leven overdenkt. Het kan zijn doordat je te horen hebt gekregen dat je nog maar kort te leven hebt, of je hebt een ongeluk gehad waarbij je de dood in de ogen hebt gekeken of zomaar doordat je via -via hoort van iemand die plotsklaps uit het leven weggenomen is. En ja dan, juist op deze momenten word je er weer bij bepaald dat het leven niet oneindig is. Ook het leven van jou en mij niet. David zingt er ook van in Psalm 103:8 ‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven, Gelijk een bloem, die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt maar krachteloos is en teer’. Een psalm die heel duidelijk aangeeft hoe broos het leven is. Van het één op andere moment kan er een einde aan komen. En dan? Ja, dan zullen jij en ik voor God moeten verschijnen en zal Het Boek met alle namen van degene die aan Hem toebehoren geopend worden. Dan valt het doek, die scheiding brengt tussen hemel en aarde. En met het vallen van dit doek word bepaald of jij en ik de hemelpoort binnen mogen gaan. Het is of het definitieve einde of een nieuw begin. En terwijl ik deze laatste zin opschrijf, bespeur ik bij mijzelf een onrustig gevoel van binnen. Want zal mijn naam in dit boek geschreven staan? Zal ik door de poort naar binnen mogen gaan? Als ik denk aan het gedeelte uit Matteüs 19 waarin het gesprek tussen Jezus en de rijke jongeman beschreven staat, dan twijfel ik. En snap ik de vraag die naderhand volgt vanuit de discipelen: ‘Wie kan er dan zalig worden?’ heel goed. Want inderdaad hoe kunnen jij en ik zalig (= een uitverkorenen, een hemelburger) worden. Het antwoord van Jezus is kort en duidelijk: ‘Bij de mensen is dat onmogelijk maar bij God zijn alle dingen mogelijk’. Geen ruimte om te discussiëren maar precies waar het opstaat. Maar dan blijft bij mij nog wel steeds de vraag door mijn hoofd heen gaan: ‘Wat kan ik dan nu doen om meer zekerheid te krijgen’. Het antwoord ligt verborgen in Openbaring 22:14 waar staat: ‘Zalig zijn zij, of terwijl een uitverkorene ben jij, een hemelburger wanneer je Mijn geboden doet. Opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad’. Ja, de lichtstad met de paarlen poorten. Daar in die tien leefregels, de geboden die God lang geleden aan Mozes gegeven heeft, ligt voor jou en mij de zekerheid verborgen van een leven dichtbij Hem aan Zijn voeten. Wanneer wij Zijn geboden navolgen en naleven, ja precies zoals Hij ze bedoeld heeft, mogen wij ervan verzekerd zijn, dat Hij ook voor ons een plek vrij maakt in het Hemels Vaderhuis. Het huis met de vele woningen, waar Hij ons straks staat op te wachten om ons te verwelkomen en het mooiste thuis te geven wat we ons maar wensen kunnen.

De boodschap is duidelijk. De opdracht ligt er vandaag voor jou en mij. Een opdracht die we niet naast ons neer moeten leggen maar elke dag moeten oppakken en uitvoeren omdat deze allesbepalend is voor de rest van ons leven. Ja, het leven tot in Eeuwigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *