Bijbelstudie | Een spoor van genade | Rachab deel II

7 april 2019
Delen via:

HET STANDPUNT

GA OP ZOEK IN GODS WOORD NAAR DE WAARHEID

Lees het volgende tekstgedeelte:

Rachab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. ‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie, want we hebben gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee konin- gen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben ver- nietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Zweer me dan bij deHEER dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!’ De mannen antwoordden haar: ‘We staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, zullen we onze belofte nakomen.’ Jozua 2:8-14

Noem de redenen waarom de harten van de mensen waren gesmolten van angst en zij geen moed meer hadden.

Welke verklaring legt Rachab over God af? Wat vraagt Rachab van de spionnen?

Rachab vraagt de mannen een belofte te doen. Op wie is die belofte gebaseerd?

Hoe reageren de spionnen?

GA OP ZOEK NAAR GODS WEGEN VOOR U

Welke angsten houden u in hun greep? Waarom?

Wat doet u wanneer u bang bent?
Wat raadt u anderen aan te doen wanneer zij bang zijn?

Koning David, een van de beroemdste afstammelingen van Rachab, schreef het volgende over God:

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed. (Psalm 23:4)

Wat biedt God u hier aan?

MOMENT VAN BEZINNING

Waar bevindt God zich op dit moment in relatie tot u?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *