Een openhartig gebed/gesprek met God

9 januari 2018
Delen via:

’t Was géén “zachte landing” dat kan ik je verzekeren maar zonder deze pijn en bepaalde vorm van “hardheid”, had ik veel dingen (o.a. uit mijn verleden) nooit kunnen afsluiten, en waren het altijd wonden gebleven, die op de meest onmogelijke momenten weer openbarsten en bloeden, ja soms zelfs heviger dan voorheen!

Lieve Vader,

De laatste dag van het jaar is aangebroken, nog enkele uren te gaan en 2017 gaat de boeken in, alszijnde  geschiedenis, verleden tijd! Wat eens was, is voorbij! Een nieuw jaar ligt als een onbeschreven pagina voor mij en ik vraag mij stilletjes af, welke woorden zullen deze lege pagina’s in de loop van de tijd vullen!

Op zo’n laatste dag van het jaar, worden vaak herinneringen opgehaald! En al stilstaand en bezinnend, denk ik bij mijzelf, “welke herinneringen heb ik het afgelopen jaar gemaakt en welke wil ik meenemen het nieuwe jaar in?”

Veel dingen wil ik mij liever niet meer herinneren, te pijnlijk, om bij stil te staan! Ze roepen alleen maar verdriet, teleurstelling en boosheid op! Maar daarentegen hebben ze mij ook geholpen en gebracht op het punt waarop ik nu ben beland! ’t Was géén “zachte landing” dat kan ik je verzekeren maar zonder deze pijn en bepaalde vorm van “hardheid”, had ik veel dingen (o.a. uit mijn verleden) nooit kunnen afsluiten, en waren het altijd wonden gebleven, die op de meest onmogelijke momenten weer openbarsten en bloeden, ja soms zelfs heviger dan voorheen!

Nú kan ik dit ook echt zo zien, maar op het moment zelf, dacht ik wel anders!

Ondanks alle moeite, strijd en aanvechtingen heb ik ook hele mooie, vreugdevolle en gelukkige momenten beleefd! Ja, ik kan ook echt zeggen beleefd, en niet “ondergaan” zoals voorheen!

Meer dan eens werden, woorden uit de Bijbel, “door God aan mij geopenbaard”- ook werkelijkheid! God kwam mij steeds weer te hulp en Hij voorzag mij elke dag weer van “manna”, het brood van de engelen dat God uit de hemel deed neerdalen! Het “genadebrood” dat mij de juiste hoeveelheid voeding, kracht en energie gaf, om door tegaan! Ondanks alles wat mijn leven teisterde en uitputte!

God stond mij terzijde,

Op de momenten waarop ik net als Mozes, bang was, onzeker en twijfelachtig over de weg die ik moest begaan!

Heer, bid ik in gedachten, dank voor alles wat U voor mij gedaan hebt in het afgelopen jaar en nu nog! Ik ben te vaak mijn eigen weg gegaan, koppig en eigenwijs als ik van mijzelf uit ben! Trots en hoogmoed, liepen vaak naast mij mee i.p.v. nederigheid en trouw! Ik was mijn eigen struikelblok, al gaf ik vaak het verleden de schuld!

Ik ben mijzelf o zo vaak tegengekomen en dat was niet fijn!

Maar dankzij Uw liefde voor mij, heb ik zelf ook leren liefhebben en liefde leren ontvangen in mijn leven! Dacht ik voortdurend, dat er niemand om mij gaf, en ik er helemaal alleen voor stond in mijn strijd! Het tegendeel bleek waar te zijn! Dankzij God heb ik met andere ogen leren kijken naar de mensen om mij heen en naar mijzelf! Ik leerde dat mijn familie juist heel veel om mij geeft, maar dat ik degene was, die hun liefde tegenhield! Ik was degene die mijn hart vergrendeld had voor juist die mensen, die mij zo na aan het hart liggen!

Gelukkig heb ik dankzij God, geleerd om mijn hart open te stellen en liefde toe te laten! Zijn liefde maar ook de liefde van mijn familie! Ik bid dat deze liefde alle angsten mag verdrijven en ik 2018 in mag gaan met een “open hart”! Ja met een hart, dat gevuld is met liefde en hiervan uitdelen mag naar iedereen die wat extra liefde nodig heeft!

Dit is mijn gebed! Dit is mijn verlangen…dit is wat ik wens!

 

Een
open hart
Voor iedereen benaderbaar
dat is mijn hartsverlangen
Vandaag!

 

 

In Geborgen en getroost vind je alle gedichten en een aantal gebeden van Dietrich Bonhoeffer. Zij zijn geschreven óf in gevangenschap die zou uitlopen op zijn dood, óf in tijden van aanvechting voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. De wijze waarop Bonhoeffer zijn diepste gedachten over zichzelf, zijn vrienden, zijn medegevangenen, de kerk en de toekomst in de vorm van gedichten en gebeden heeft gegoten, is klassiek geworden. Nog steeds bieden deze teksten stof tot meditatie, troost en bemoediging.

 

Reacties (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *