Bijbelstudie | Een spoor van genade | Rachab deel I

17 maart 2019
Delen via:

U heeft zojuist het verhaal van Rachab gelezen, zoals de schrijf- ster van dit boek het heeft uitgelegd. Is dit de hele waarheid over het verhaal van Rachab en de val van Jericho? Jezus heeft gezegd dat we moeten zoeken om de antwoorden voor ons leven te vin- den. De beste manier om de waarheid te achterhalen, is zelf op zoek te gaan!

Deze studiehandleiding is geschreven om u te helpen het verhaal van Rachab te ontdekken zoals dat is opgetekend in de Bijbel. Het bestaat uit zes korte Bijbelstudies die u alleen of met een kleine gespreksgroep kunt doen.

U zult er versteld van staan dat dit oude verhaal iets te zeggen heeft voor uw leven vandaag de dag. Waar we ook wonen of in welke tijd we ook leven, Gods Woord is waarheid. En dat geldt net zo goed voor vandaag als voor gisteren. We vinden daarin een toekomst vol hoop.

Peggy Lynch

HET BEZOEK

GA OP ZOEK IN GODS WOORD NAAR DE WAARHEID

Lees het volgende tekstgedeelte:

Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op uit. Hij gaf hun de opdracht: ‘Verken het hele gebied, maar vooral Jericho.’ De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Rachab het volgende bevel geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren.’ Maar Rachab – die de twee mannen verborgen had – zei: ‘Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in.’ Rachab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. Hun achtervolgers vertrok- ken meteen in de richting van de Jordaan, naar de oversteek- plaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd de poort geslo- ten.

Jozua 2:1-7

Jozua zond heimelijk twee mannen uit om Jericho te verkennen. Welke elementen in dit tekstgedeelte geven aan dat deze missie voor de inwoners van Jericho niet geheim was?

Waar gingen de spionnen naartoe?
Wie is Rachab? Wat deed zij voor de kost?

Hoe keek de koning van Jericho, volgens dit tekstgedeelte, tegen deze twee ‘bezoekers’ aan?

Hoe keek Rachab tegen deze bezoekers aan?

Vergelijk de manier waarop de koning reageert op de bezoekers en de manier waarop Rachab reageert op de bezoekers.

GA OP ZOEK NAAR GODS WEGEN VOOR U

De meesten van ons zullen nooit te maken krijgen met een binnenvallend leger zoals Rachab, maar we hebben wel te maken met situaties die ons overweldigen. Met wat voor proble- men wordt u op dit moment geconfronteerd? Welke keuzes heeft u?

Lees het volgende tekstgedeelte:

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

Jakobus 1:5-8
Wat moet u volgens dit tekstgedeelte doen?

Welke waarschuwing komt u tegen?

MOMENT VAN BEZINNING

Twijfelt u wel eens of u wel de juiste beslissing hebt genomen?

PUUR! boekentip:

‘De lessen van Esther’ is onderdeel van de PUUR! geloof-reeks met Bijbelstudies voor vrouwen. Carianne Ros biedt in dit boekje over schoonheid diepgaande, verrassende en praktische lessen voor je leven, gebaseerd op het Bijbelboek Esther. Je kunt ‘De lessen van Esther’ gebruiken voor persoonlijke stille tijd, maar ook in je vrouwengroep of Bijbelkring. In elk hoofdstuk staan vragen en overdenkingen ter versterking van jouw relatie met God, jezelf en de ander.

De auteurs van de PUUR! geloof-reeks zijn verschillende vrouwen met een theologische achtergrond die midden in het leven staan. Carianne Ros is christentherapeut en personal coach. Ook blogt zij voor puurvandaag.nl.

Vanaf september 2019 is dit boek verkrijgbaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *