Bijbelstudie | Een spoor van genade | Rachab deel IV

2 juni 2019
Delen via:

Het wachten

GA OP ZOEK IN GODS WOORD NAAR DE WAARHEID

Lees het volgende tekstgedeelte:

Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten, er kon niemand in of uit. De HEER zei tegen Jozua: ‘Ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere helden aan je uit. Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moe- ten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar. Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uit gaan. Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De priesters moeten op de rams- hoorns blazen, en als het volk die hoort klinken moet het uit- barsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instor- ten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt.’

Jozua, de zoon van Nun, liet toen de priesters komen en gaf hun de opdracht: ‘Neem de ark van het verbond op. Zeven priesters moeten met zeven ramshoorns voor de ark van de HEER uit gaan.’ En tegen het volk zei hij: ‘Trek op naar de stad, trek eromheen en laat de voorhoede van het leger voor de ark van deHEER uit gaan.’ Het gebeurde zoals Jozua het volk had opgedra- gen. Zeven priesters gingen met zeven ramshoorns voor de HEER uit; ze trokken al blazend op de ramshoorns op naar de stad.

De ark van het verbond met de HEER kwam achter hen aan, de voor- hoede ging voor de priesters uit die op de ramshoorns bliezen en de rest van het volk kwam achter de ark. De ramshoorns klon- ken onophoudelijk, maar Jozua had strijdkreten verboden. ‘Laat uw stem niet horen,’ had hij gezegd, ‘slaak geen enkele kreet tot het moment waarop ik u dat beveel.’ Jozua liet de ark van deHEER eenmaal om de hele stad trekken. Daarna ging het volk terug naar het kamp, waar het overnachtte.

De volgende dag stond Jozua in alle vroegte op. De priesters namen de ark van de HEER op, de zeven priesters met de zeven ramshoorns trokken al blazend op de hoorns voor de ark van de heer uit, de voorhoede ging voor hen uit en de rest van het volk kwam achter de ark van de HEER. Onophoudelijk klonken de ramshoorns. De Israëlieten trokken ook op de tweede dag een- maal om de stad en gingen daarna terug naar het kamp. Zo deden ze zes dagen. Jozua 6:1-14

  • Waarom was Jericho ‘volkomen gesloten’?
  • Welke afkondiging doet de Heer via Jozua? Noem de instructies die God voor de strijd geeft. Welke opdracht geeft Jozua aan het volk?
  • Hoe reageren de priesters en het leger?

Rachab en haar familieleden zijn ook volkomen opgesloten binnen de muren van Jericho en wachten op de op handen zijn- de strijd. Waarschijnlijk hebben ze op de uitkijk gestaan.

  • Welke aanwijzingen vind je dat niemand wist wanneer de dag van de overwinning/redding zou zijn?

GA OP ZOEK NAAR GODS WEGEN VOOR U

Rachab en haar familieleden zaten in haar huis opgesloten binnen de muren van Jericho – wachtend op de beloofde red- ding.

  • Op welke manier bent u opgesloten?
  • In wat voor soort wachtkamer zit u?

Psalm 27:14 zegt:
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.

  • Welke opdracht wordt in dit vers gegeven? Wat betekent dit voor u?

MOMENT VAN BEZINNING

  • Op wie verlaat u zich voor kracht en moed?

PUUR! boekentip

Anna is terug in Chicago, maar het kost haar moeite om zich te concentreren op haar aanstaande huwelijk. Wat ze onlangs te weten is gekomen over haar biologische moeder laat haar niet los. Ze huurt een privédetective in om meer informatie boven water te krijgen. Maar al snel ontdekt ze dat sommige geheimen beter met rust gelaten kunnen worden.

Ondertussen worden er nare roddels over Anna verspreid in de stad. Roddels die haar verloving in gevaar brengen en er uiteindelijk toe leiden dat ze haar toevlucht zoekt bij haar grootmoeder Geesje in het Amerikaanse plaatsje Holland.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *