Bijbelstudie | Een spoor van genade | Rachab deel V

10 juni 2019
Delen via:

Het verhaal van Rachab gaat verder. Volgende week het laatste deel van haar verhaal.

DE REDDING

GA OP ZOEK IN GODS WOORD NAAR DE WAARHEID

Lees het volgende tekstgedeelte:

Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad. Alleen op deze dag trok- ken ze zevenmaal om de stad, 16 en bij de zevende maal, toen de priesters de ramshoorns lieten klinken, riep Jozua tegen het volk: ‘Schreeuw, want de HEER heeft u Jericho in handen gegeven! Maar op de stad en alles wat erin is rust de ban van de HEER: ze is onvoorwaardelijk aan de HEER gewijd en moet vernietigd worden.

Alleen de hoer Rachab mag in leven blijven, samen met iedereen die bij haar in huis is, want zij heeft onze verkenners een schuilplaats gegeven. Maar denk eraan dat op al het andere een ban rust. Dus vernietig de stad maar maak niets buit, zodat u niet Israëls eigen kamp aan de vernietiging prijsgeeft en Israël in het ongeluk stort. Al het zilver en goud en alle voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de HEER gewijd; alles gaat naar de schatkamer van de HEER.’

Ze werd gespaard

Toen de ramshoorns klonken, brak het volk uit in een don- derend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in en doodden alles wat erin was, zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als bejaarden, zowel runderen en schapen als ezels. Maar Jozua zei tegen de twee mannen die het gebied hadden verkend: ‘Ga naar het huis van die hoer en breng haar met haar hele familie naar buiten, zoals jullie haar hebben gezworen.’ De verkenners brachten Rachab naar buiten, samen met haar vader en moeder, broers en verdere familie.

Kortom, ze brachten haar met al haar verwanten naar buiten en gaven hun een verblijfplaats buiten het kamp van Israël. De Israëlieten lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan; alleen het zilver en goud en de koperen, bronzen en ijzeren voorwerpen brachten ze in de schatkamer van het heiligdom van de HEER. Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met iedereen die tot haar familie behoorde. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen een schuilplaats gegeven.

Jozua 6:15-25

In het vorige hoofdstuk lazen we over het plan gedurende de zes dagen van wachten. Welke nieuwe instructies werden op de zevende dag uitgevoerd?

  • Welke instructies werden gegeven met betrekking tot Rachab?
  • Wie stuurde Jozua om Rachab en haar familie te redden? Waar werden ze naartoe gebracht?
  • Wat gebeurde er met de stad en alles wat zich daarin bevond?
  • Rachab en haar familie werden gespaard. Welke reden werd hiervoor gegeven?

GA OP ZOEK NAAR GODS WEGEN VOOR U

Wanneer uw wereld in duigen valt en dingen niet gaan zoals u had gedacht, wat doet u dan om de situatie weer onder contro- le te krijgen?

Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
(Jesaja 55:8-9).

  • Wat leert u in deze verzen over Gods wegen en gedachten?

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
(Johannes 3:16-17).

  • Wat is Gods reddingsplan voor de wereld?
  • Waarom wil Hij u redden?

MOMENT VAN BEZINNING

Wie heeft u gekozen om u te redden?


PUUR! boekentip

Het meesterwerk‘Het meesterwerk’ van Francine Rivers: Een onverwacht liefdesverhaal dat je eraan herinnert dat Gods zelfs de meest gebroken mensen een plek geeft in een prachtig meesterwerk.

Het Meesterwerk, boekenwereld

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *