Vetrouw me maar

24 februari 2019
Delen via:

Lezen Johannes 4:9-16

Gods liefde voor mensen is zo ongelooflijk groot en zo ongelooflijk anders dan menselijke liefde, dat het voor ons nauwelijks te bevatten is: onvoorwaardelijk, gevend, nooit eisend, ruimte scheppend, beschermend, koesterend…. in ons leven kan Gods liefde het fundament en tegelijkertijd de grote werkzame kracht worden.

Adembenemend is dat. En deze liefde is vrij beschikbaar voor ons, zonder kleine lettertjes, zonder voorwaarden als we maar durven te geloven. Durven we dat? Of willen we eerste overtuigd worden dat het waar is – zoeken we bewijs dat Hij echt van ons houdt? Dat is er, dat bewijs. God hield van ons nog voor wij van Hem hielden, nog voor wij iets van Hem wilden aannemen; Hij nam het initiatief, Hij gaf ons zijn Zoon.

We hebben Gods liefde leren kennen en durven daarop te vertrouwen

  • Liefhebben moet je leren, vertrouwen moet groeien en jezelf aan een ander durven overgeven: de meeste mensen vinden het af en toe best moeilijk om een ander te vertrouwen.
  • Hoe is dat voor jou? Ben jij wel een teleurgesteld in liefde?
  • Wat is ware liefde voor jou? Wat is een zuivere vorm van liefde?
  • In de Bijbel staat een blauwdruk van goddelijke liefde. Lees 1 Korintiërs 13 vandaag eens niet als iets wat je moet doen, maar als iets wat jij van God mag ontvangen.

De komende week voegen we elke dag een korte stille tijd bij dit thema. Houdt deze blog dus in de gaten.

Deze bijbelstudie komt uit:

Read, Pray love  PUUR! Bijbel   (Ann Schotanus)

‘Aan de voeten van Jezus’ is het eerste deel in de PUUR! Bijbelstudie serie. Read, pray, love dat zijn de ingrediënten van deze Bijbelstudies voor vrouwen. De korte teksten en overdenkingen zijn praktisch en geschikt voor persoonlijke studie of samen met anderen. Onder anderen Janneke de Leede, Elise Mannah, Carin van Essen en Marjan Laban schreven de teksten. Verdiep je geloof met ‘Aan de voeten van Jezus’!

Maandag:

God heeft ons lief zoals Hij Zijn zoon liefheeft – Johannes 17:23

In het prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou doen haasje en mama een spelletje wie het meest van wie houdt. Grappig en lief drukken ze hun liefde uit in afstand en de uiteindelijke uitkomst is: ik houd van jou, zover als de maan van de aarde is. Niet te meten dus. Maar ook niet te bewijzen. Want er is geen absolute meetlat waarmee we elkaar kunnen uitleggen hoeveel we van elkaar houden – dat moeten ge- woon maar laten zien, elkaar maten laten ervaren.
Er is wél een absolute maateenheid die uitdrukt hoeveel God van ons houdt: God heeft ons lief zoals Hij Zijn zoon liefheeft.

• Moeilijk voor te stellen? Lees Johannes 17:26, Efeziërs 1:4,5

Wat zou je vandaag voor jezelf of voor anderen willen bidden?

Dinsdag:

Hij is begaan met het lot van mensen – Hebreeën 2:16

We hebben een mee-lijdende en meelevende God. Geen God die op een afstand blijft staan, onverschillig, ongenaak- baar of ongeïnteresseerd. Integendeel: het hart van de Vader gaat zo naar ons uit, Hij is zo in ons geïnteresseerd dat Hij daarom Zijn Zoon stuurde om ons met Zichzelf te verzoenen. Dat is vanaf het begin van de mensheid zo geweest. De Heer weet hoe we aan het leven kunnen lijden en met compassie en liefde wil Hij niets liever dan ons vullen met begrip en troost. Wat onze strijd ook is, welk lijden we dan ook moeten ondergaan: je Vader staat met zijn armen wijd open, klaar om Zijn kind aan zijn hart te ontvangen.

• Afstandelijk of betrokken, hoe is God voor jou? Hoe ver weg of dichtbij is Hij? (of ben jij?)

• In 1 Petrus 5:7 (NBV) staat: je gaat Hem na aan het hart. Durf je te geloven dat de Heer echt met jou begaan is?

Lees Jesaja 63:9 (Basisbijbel), Hebr.4:15,16, I Petr.5:7
Wat zou je vandaag voor jezelf of voor anderen willen bidden?

Woensdag:

Toen Hij de grote groepen mensen zag, voelde Hij heel veel medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder – Mattheüs 9:35-36

Als wij naar mensen kijken, zien we vooral hun uiterlijke kenmerken. De Heer ziet wat anders: Hij ziet hoe het er van binnen met ons voor staat. En kijkt met compassie naar ons. Wat blijkt: ondanks al onze verschillen, zijn we van binnen al- lemaal als schapen zonder herder, moe en hulpeloos, of zoals de NBG in deze tekst zegt: voortgejaagd en afgemat.

We kunnen ons nog zo succesvol, onafhankelijk, of stoïcijns presenteren aan de buitenwereld, voor Hem hoeven we de schijn niet op te houden: diep van binnen zijn we opgejaagd en afgemat. Moe en hulpeloos.

• Wat gebeurt er met schapen zonder herder?
• Herken je dit in je eigen leven?
• Herken je dit bij anderen? kijk jij ook zo naar anderen?

Lezen: Psalm 23 (Basisbijbel)
Wat zou je vandaag voor jezelf of voor anderen willen bidden?

Donderdag:

U Heer, doorgrondt alle gedachten – Handelingen1:24

De Heer kent je hart – beter dan jijzelf. Hij doorgrondt je gedachten: je vrolijke gedachten maar ook je zorgelijke gedachten, je liefdevolle gedachten maar ook je kwade,
je verontwaardigde of negatieve gedachten, je onreine gedachten, je verwarde gedachten en zelfs de gedachten die je niet wilt of durft te denken. En Hij weet niet alleen wat je denkt, maar ook waarom je dat denkt. Hij weet het, Hij begrijpt het – beter dan jijzelf. Misschien schrik jij wel eens van je eigen gedachten – Hij niet.

• Voor Hem ben jij een open boek. Is dat benauwend of bevrijdend voor je? Waarom?

Lezen: Psalm 139:1-4, I1 Korintiërs13:12, 2 Korintiërs 5:11 God weet precies wie en wat we zijn.

Wat zou je vandaag voor jezelf of voor anderen willen bidden?

Vrijdag:

De Heer verliest jou niet uit het oog en luistert naar je gebeden – 1 Petrus 3:12

Heb je wel eens in een speeltuin op kinderen gepast? Leuk, maar wel een uitdaging: ze vliegen alle kanten op, rennend, klimmend, vallend. Maar goed dat jij er bent om op ze te passen. Je verliest ze daarom ook geen minuut uit het oog. En als het echt link wordt, dan grijp je in. Af en toe komt zo’n kind dan even naar je toe rennen, voor een knuffel of een snoepje, met verhalen of vragen of omdat hij een duwtje bij de schommel nodig heeft. Leuk is dat!

Zo let je Vader ook op jou: je mag lekker je gang gaan, Híj verliest je niet uit het oog. En Hij luistert naar alles wat je te vertellen of te vragen hebt.

• Op welke momenten ren jij naar je Vader: als je valt, als je iets eng vindt, als je ruzie hebt gemaakt, als je enthousiast bent, als je…?

• Wat zegt dit over jou(w relatie met Hem)?

Lezen: Psalm 4:4, 5:4, 18:7, 62:9, 116:1,2; Jeremia 29:12, 33:3
Wat zou je vandaag voor jezelf of voor anderen willen bidden?


Wat zegt de Bijbel over bidden? En hoe kunnen we ons gebedsleven verdiepen? Dit boek bevat acht bijbelstudies met gespreksvragen, waarin telkens andere aspecten van het gebed aan de orde komen.

 

 

 

 

 

Reacties (2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *