Bijbelstudie | Een spoor van genade | Tamar III

17 februari 2019
Delen via:

De Bruid

GA IN GODS WOORD OP ZOEK NAAR DE WAARHEID

Lees het volgende tekstgedeelte:
Er was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’ Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken.

Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is.’ Hij dacht namelijk: Ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen.

Genesis 38:7-19

Geruime tijd later stierf Juda’s vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Chira uit Adullam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwedracht af, bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaïm zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog s teeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was.

Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. ‘Ik wil van je diensten gebruikmaken,’ zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. ‘Wat staat daar van uw kant tegenover?’ vroeg ze. ‘Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen,’ antwoordde hij. ‘Goed,’ zei ze, ‘als ik dan maar een onderpand van u krijg.’ En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: ‘Het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt.’ Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan. (Genesis 38:7-19)

We hebben in onze vorige Bijbelstudie gezien dat Juda een Kanaänitische vrouw had getrouwd, iets wat eigenlijk verboden was. Ook koos hij een Kanaänitische bruid voor zijn zoon. De naam van deze jonge bruid was Tamar. Tamar betekent ‘dadelpalm’. Dadelpalmen waren zeer gewaardeerde bomen, niet alleen vanwege het heerlijke fruit, maar ook vanwege hun statige schoonheid en het vermogen om in een woestijnklimaat te overleven. Deze tienerbruid had deze naam dus niet zomaar gekregen.

  • Wat komen we in het vorige tekstgedeelte over Tamar te weten?
  • Wat had Tamar eventueel kunnen kiezen?

Denkt u dat ze, toen ze terugging naar haar vaders huis, had verwacht ooit nog eens naar Juda’s huis terug te keren? Waarom wel of waarom niet?

HET VERHAAL VAN TAMAR

Wanneer realiseerde Tamar zich volgens u dat er geen huwelijk meer zou plaatsvinden?

Tamar besloot het heft in eigen handen te nemen. Misschien heeft ze wel gedacht, Juda is een weduwnaar en is vrij om een andere vrouw te nemen. Door zijn eigen zaad zal ik nakomelingen krijgen, zodat hij zijn belofte aan mij nakomt. Of, ik neem alleen datgene wat me is beloofd!

Toen Tamar haar plan ten uitvoer ging brengen, trok ze haar weduwekleed uit. Wat deed ze aan het einde van het tekstgedeelte?

Wat betekent dit? (Mocht u een tip nodig hebben, denk dan eens over het volgende na: hield ze andere mannen staande die op weg waren naar het schaapscheren? Bleef ze bij Juda?

Bleef ze de hoer uithangen? Schepte ze op over wat ze had gedaan?)

Deze vrouw van de daad wacht nu af. Ze wacht af of Juda haar oplossing voor het probleem zal accepteren. Ze wacht af of zij degene zal zijn die Juda’s huis zal grootmaken. Ze wacht af of de God van Juda een oordeel uitspreekt over Juda en haarzelf!

Lees het volgende tekstgedeelte: Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt. Spreuken 16:2

Wat zegt Spreuken 16:2 over hoe mensen over zichzelf denken?

GA OP ZOEK NAAR GODS WEGEN VOOR U

Tamar was tot dit moment telkens mishandeld, gebruikt, in de steek gelaten en vergeten. Bent u wel eens oneerlijk behandeld?

Hoe gaat u om met verbroken beloftes?

Kunt u zich met Tamar identificeren?

Bent u wel eens voor God uit gaan lopen en heeft u toen geprobeerd uw eigen zaakjes te regelen? Zo ja, wat was daar het gevolg van?

MOMENT VAN BEZINNING

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Matteüs 11:28-30)

Sta even stil bij de last die u draagt. Bent u van plan het heft in eigen handen te nemen, net als Tamar? Of bent u van plan uw verdriet, desillusie, oneerlijke behandeling en teleurstelling bij Jezus te brengen? Neem het ‘juk’ van Jezus op. Zorg ervoor dat Hij u hoop en toekomst kan geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *