Francine Rivers week – Dag 4

14 maart 2021
Delen via:

Het is deze week Francine Rivers-week op PUUR!Vandaag. Elke dag plaatsen we een overdenking uit haar dagboek Liefde die bevrijdt. Vandaag dag 4: wat heb ik aan God?

Wat heb ik aan God?

[De mannen begonnen mama in een laken te wikkelen.]

‘Wacht even,’ zei iemand en hij peuterde de rozenkrans los uit mama’s vingers en gooide hem op Sarahs schoot. ‘Ik denk dat ze zou hebben gewild dat jij die kreeg, schat.’ Hij naaide het laatste stukje dicht terwijl Sarah de kralen door haar koude vingers liet glijden en nergens naar keek.

Ze gingen allemaal weg en namen mama mee. Sarah zat lange tijd alleen en vroeg zich af of Rab zijn belofte zou nakomen om voor haar te zorgen. Toen het avond werd en hij niet terugkwam, ging Sarah naar de haven en gooide de rozenkrans in een vuilnisschuit. ‘Wat heb ik aan jou?’ riep ze naar de lucht.

Er kwam geen antwoord.

Ze herinnerde zich de keer dat mama naar de grote kerk ging en met een man in het zwart sprak. Hij praatte lange tijd en mama had geluisterd en haar hoofd gebogen terwijl de tranen over haar wangen stroomden. Mama was er nooit meer naartoe gegaan, maar soms liet ze nog wel de kralen door haar slanke vingers glijden terwijl de regen buiten op de ruit spetterde.

‘Wat heb ik aan jou?!’ gilde Sarah opnieuw. ‘Zeg het me!’

***

Wat heb ik aan God?

Wat heb ik aan U, God? Wees eens eerlijk, wie heeft deze of een soortgelijke vraag nog nooit gesteld? Misschien hebben we deze woorden verontschuldigend in de mond genomen en ze met wat minder woede uitgesproken dan Sarah, maar we hebben ons allemaal weleens afgevraagd welk verschil de aanwezigheid van God nu eigenlijk maakt in ons leven. Toch?

Sarah stelde deze vraag nadat ze had gezien hoe het leven van haar moeder in elkaar stortte en – ondanks al haar gebeden om hulp – toch op een ellendige manier eindigde. Nu was Sarah alleen, een hulpeloos kind, overgeleverd aan de zorg van een dronken man. Ze voelde zich in de steek gelaten en afgewezen. Opnieuw. Wat had ze aan God? Had Hij zich van haar afgewend?

Waar is Hij?

Soms kun je aan God twijfelen als je geconfronteerd wordt met een crisissituatie: het overlijden van een geliefde, een financiële tegenslag of een pijnlijke breuk in een belangrijke relatie. Alles lijkt verkeerd te gaan, je voelt je gefrustreerd, uitgeput en verward. ‘Waarom zorgt God er niet voor dat deze problemen verdwijnen, waarom laat Hij deze afschuwelijke worstelingen niet stoppen? Ik vertrouw immers op Hem? Waarom zou ik Hem moeten volgen als ik daar geen tastbare voordelen van ondervind? Waar is Hij? Heeft Hij mij afgewezen?’

De Bijbel geeft geen pasklare antwoorden op onze waarom-vragen. Maar de Bijbel vertelt wel aan welke waarheden je je mag vasthouden wanneer je met die vragen worstelt.

Hij is dichtbij

Psalm 34:19 geeft je deze belofte: ‘Gebroken mensen is de HEER nabij, Hij redt wie zwaar wordt getroffen.’ En Deuteronomium 31:8 zegt: ‘De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.’

Op je moeilijkste momenten – als je overweldigd wordt door angst en/of verdriet, als je ontroostbaar bent en je geest is gebroken – is Hij juist heel dichtbij. Hij weet hoe je je voelt. Hij geeft om jou. Hij is bij je, loopt met je mee en draagt je.

Zijn aanwezigheid betekent niet dat al je vragen worden beantwoord. Zijn aanwezigheid betekent niet dat al je problemen verdwijnen of alles weer helemaal in orde komt. Het leven kan nog steeds heel hard zijn. Maar een van Gods grootste geschenken is dat je er nooit alleen voor staat. Hoe moeilijk het ook is, hoe je omstandigheden er ook uitzien en ongeacht of je problemen jouw eigen schuld zijn of die van een ander, de God van hemel en aarde is bij je.

Hij wijst je niet af

Zolang je leeft zul je te maken krijgen met problemen. Laat je dus niet wijsmaken dat de aanwezigheid van problemen betekent dat God jou heeft afgewezen. In 2 Korintiërs 1:3-4 staat: ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft.’ Misschien begrijp je niet helemaal wat God doet, maar je mag er wel op vertrouwen dat Zijn hart overloopt van liefde en mededogen voor jou.

Johannes 11 vertelt ons dat Jezus in Betanië komt nadat Zijn vriend Lazarus is overleden. Toen Hij zag dat Maria, de zus van Lazarus, samen met een groep andere mensen om Lazarus rouwde, huilde Jezus met hen mee.

Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde Hem. Diep bewogen vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ Jezus begon ook te huilen, en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’

(Johannes 11:33-36)

Vol mededogen

Het is opvallend dat Jezus wist dat Hij Lazarus een paar minuten later zou opwekken. Maar toch koos Hij er niet voor om het wonder overhaast te laten gebeuren. Hij nam de tijd om om de dood van Lazarus te rouwen en de pijn en het verdriet van zijn vrienden en familie de ruimte te geven. De pijn was belangrijk, ook al wist Hij dat de uitkomst volkomen anders zou zijn dan ze verwachtten.

Als jij je afvraagt waar God is en of Hij wel om je geeft, denk dan aan Jezus die vol mededogen bij het graf van Lazarus staat te huilen. Hij huilt mee met de mensen die verdriet hebben. Ook met jou. Hij blijft dicht bij je en wil je troosten in al je moeilijkheden.

Probeer Psalm 34:19 of Deuteronomium 31:8 uit je hoofd te leren. Als je vandaag in de put zit of ontmoedigd bent, herhaal deze verzen dan voor jezelf en bedenk dat God in al je moeilijke momenten bij je is.


In het bijzondere dagboek ‘Liefde die bevrijdt’ volgt Francine Rivers de thema’s uit haar meest gelezen roman ‘Bevrijdende liefde’: afwijzing, opgeven, redding, bevrijding, verzoening en herstel. Elk hoofdstuk begint met een fragment uit de roman, gevolgd door een Bijbeltekst en een overdenking van de auteur. Ze sluit af met een opdracht zoals verdiepende Bijbelstudie, een gebed of iets doen voor een ander. Zowel geschikt als verdieping bij ‘Bevrijdende liefde’ als voor gebruik zonder de roman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *