Francine Rivers week – Dag 6

16 maart 2021
Delen via:

Het is deze week Francine Rivers-week op PUUR! Vandaag. Elke dag plaatsen we een overdenking uit haar dagboek Liefde die bevrijdt. Vandaag dag 6: angst voor het onbekende.

Angst voor het onbekende

Wat hield haar hier? Waarom liep ze niet gewoon de deur uit?

Ze balde haar handen tot vuisten. Ze zou eerst haar goud moeten krijgen van de Duchess en ze wist dat er geen sprake van zou zijn dat de vrouw het allemaal in één keer zou overdragen. (…)

Stel dat Angel genoeg goud had om te vertrekken. Misschien zou het op hetzelfde uitdraaien als op het schip of aan het eind van de reis, toen ze was geslagen en was achtergelaten zodat die voddenrapers haar vonden. Die paar dagen alleen in San Francisco waren de ellendigste van haar leven geweest. Ze had het koud gehad, had honger geleden en had voor haar leven gevreesd. Ze had echt verlangend teruggekeken op haar leven met Duke. Duke nog wel.

Wanhoop vulde haar. Ik kan niet weg. Zonder iemand als de Duchess, of zelfs als Magowan, zullen ze me aan flarden scheuren.

Ze wilde het risico niet nemen met Michael Hosea mee te gaan. Hij was een nog veel grotere onbekende.

***

Angst houdt ons gevangen

Berusting wordt gevoed door angst, en angst houdt ons gevangen.

Hoe je het ook wendt of keert, Angels leven was afschuwelijk. In wezen hield de Duchess haar gevangen. De vrouw dwong haar om als prostituee te werken, hoewel ze nooit het geld kreeg dat ze verdiende. De dreiging van mishandeling was altijd aanwezig – als het niet van de kant van de betalende gasten kwam, dan wel van de kant van Magowan, die altijd in de buurt leek te zijn. Angels droom om onafhankelijk te kunnen zijn, was een fantasie, of er moest iets veranderen. De enige denkbare toekomst was een leven in de prostitutie, tenminste: zolang mannen haar aantrekkelijk zouden vinden – daarna zou ze wellicht aan de slag kunnen als een dienstbode in een bordeel, of op straat worden gezet.

Michael Hosea bood haar een huwelijk en een thuis. Angel had al gemerkt hoe vriendelijk en integer hij was. Ze had alle reden om met hem mee te gaan en absoluut geen enkele reden om te blijven – en toch kon ze zichzelf er niet toe zetten om alles wat zo vertrouwd was achter te laten en het onbekende te omarmen. De angst zorgde er letterlijk voor dat ze geen stap kon zetten.

Angst voor het onbekende

Voor sommigen van ons is angst een voortdurende metgezel. Misschien ook wel voor jou. Bij elke beslissing die je neemt, kijkt hij mee over je schouder, als je over je toekomst nadenkt, gijzelt hij je gedachten, en als je ’s avonds naar bed gaat, overspoelt hij je gedachten met zorgen over de dingen die verkeerd kunnen gaan. Je bent bang om fouten te maken, bang dat anderen slecht over je zullen denken, of dat mensen van wie je houdt ziek zullen worden of zullen sterven. En weet je wat zo vreemd is: hoewel we soms bang zijn voor dingen die we kennen, zijn onze grootste angsten juist gereserveerd voor het onbekende. Je kunt wel ontelbare manieren bedenken waarop de situatie waarin je je bevindt, kan aflopen, en de meeste daarvan zijn afschuwelijk. Je staat toe dat die gedachten met je op de loop gaan en dat ze je verlammen. En omdat je zo bang bent voor wat er kan gebeuren, kun je niet meer handelen en geen goede keuzes meer maken.

Er zijn verrassend veel bijbelteksten die iets zeggen over angst – en een groot deel daarvan bevat de opdracht dat je juist niet bang moet zijn. In Psalm 146:2-4, 8 staat:

God is voor ons een veilige schuilplaats,

een betrouwbare hulp in de nood.

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde

en storten de bergen in het diepst van de zee.

Laat de watervloed maar kolken en koken,

de hoge golven de bergen doen beven.

De HEER van de hemelse machten is met ons,

onze burcht is de God van Jakob.

God is met ons

Dit gedeelte is bekend om wat er niet staat: dat God ervoor zal zorgen dat alles goed komt. Die belofte zul je nergens vinden. In plaats daarvan schildert de psalmdichter behoorlijk dramatische omstandigheden. Zelfs als er zo’n geweldige aardbeving ontstaat dat de bergen stukbreken en in de kolkende oceaan storten, zal de dichter niet bang zijn. Waarom niet?

Het antwoord staat in vers 2 en 7: omdat God met ons is.

We hebben het ook niet over zomaar een god. Dit is de almachtige God, de God van Jakob. De schepper van hemel en aarde, en degene die ons heeft verlost door de kruisdood van Christus. Hij is onze schuilplaats, onze kracht en onze burcht. Hij is het die ons heeft beloofd dat Hij ons nooit zal verlaten.

Het is bekend voor God

We zijn bang voor het onbekende, maar wat verborgen is voor ons, is bekend voor God. In Jesaja 49:9-10 lezen we:

Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.

Ik ben God, er is geen ander,

Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk.

Die in het begin al het einde aankondigde

en lang tevoren wat nog gebeuren moest.

Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht,

en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer.’

Er is niets geheim voor God. Hij weet al wat er in de toekomst zal gebeuren, en Hij weet al hoe Hij ons erdoorheen zal helpen.

Voor Hem is niets te moeilijk

Als je je erbij hebt neergelegd dat je zult blijven waar je bent omdat je te bang bent om een stap vooruit te zetten, hoef je niet toe te geven aan die angst. Vecht ertegen door jezelf er met elke ademhaling aan te herinneren dat God bij je is en dat niets voor Hem te moeilijk is. Druk je angstige gedachten de kop in door te bedenken dat Hij de uitkomst al weet. En houd je vast aan de waarheid dat Hij weet wat het beste is voor jou.

Als je vastzit en denkt dat je niet verder kunt, wil Gods aanwezigheid je de moed geven om toch weer verder te gaan.

Welke angst weerhoudt jou ervan om verder te gaan? En op welke manier kan de gedachte dat God de toekomst kent, jou verder helpen?


In het bijzondere dagboek ‘Liefde die bevrijdt’ volgt Francine Rivers de thema’s uit haar meest gelezen roman ‘Bevrijdende liefde’: afwijzing, opgeven, redding, bevrijding, verzoening en herstel. Elk hoofdstuk begint met een fragment uit de roman, gevolgd door een Bijbeltekst en een overdenking van de auteur. Ze sluit af met een opdracht zoals verdiepende Bijbelstudie, een gebed of iets doen voor een ander. Zowel geschikt als verdieping bij ‘Bevrijdende liefde’ als voor gebruik zonder de roman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *