Interview met Anne Margriet Pot

30 april 2020
Delen via:

‘Zorgen van een mantelzorger’ van Anne Margriet Pot is een persoonlijk en deskundig boek over de dagelijkse dilemma’s waarmee een mantelzorger te maken krijgt. De auteur geldt wereldwijd als een deskundige op het gebied van langdurige zorg en dementie. Toen haar eigen moeder dementie kreeg en haar vader een ernstig herseninfarct, werd zij op een nog heel andere manier geconfronteerd met mantelzorg en ziekte. Anne Margriet Pot neemt de lezer mee op haar zoektocht om ‘het goede’ te doen. De bespreking van elk dilemma is gekoppeld aan een actueel thema in de ouderenzorg.

PUUR!vandaag stelde Anne Margriet een paar vragen over haar boek en het schrijfproces.

 

Wie is Anne Margriet Pot? 

In mijn werk ben ik altijd op de zorg voor ouderen en mantelzorgers gericht geweest, als klinisch psycholoog, hoogleraar, beleidsmaker en diplomaat. Van 2014 tot en met 2018 ben ik verantwoordelijk geweest voor het werk van de World Health Organization op het gebied van de langdurige zorg voor ouderen. Op dit moment ben ik naast hoogleraar Ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam ook strategisch adviseur Zorg voor ouderen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Hoe is dit boek Zorgen van een mantelzorger ontstaan?

Ik kwam zelf in de rol van mantelzorger terecht. Mijn moeder kreeg steeds meer problemen met haar geheugen. Zij had een ziekte die tot dementie leidt. Mijn vader ving dat op en hielp haar waar nodig, totdat hijzelf een zeer ernstig herseninfarct kreeg. In één klap kon hij zelf niet meer uit zijn bed komen en niet meer lopen, en ook zijn denken was aangetast. Uiteraard deed deze situatie een appel op ons als kinderen om zorg te bieden. 

Waarom wilde je dit boek graag schrijven?

Meer dan een bewuste keuze om dit boek te schrijven, ontstond het op het moment dat ikzelf de hele situatie van mij af wilde schrijven. De dilemma’s vlogen uit mijn pen. Lastiger vond ik het om steeds weer als professional op mijn eigen situatie te reflecteren. Nu hoor ik van mensen die het boek inmiddels hebben gelezen dat zij juist de combinatie van mijn persoonlijke verhaal en professionele reflectie daarop waarderen.

Kun je in het kort uitleggen wat de boodschap van dit boek is? Zonder al te veel te verklappen natuurlijk. 😉 

Het boek gaat over dilemma’s waar je als mantelzorger tegenaan loopt: alledaagse dilemma’s die meestal onbesproken blijven. Bijvoorbeeld: moet je nu meepraten als je naaste in de war is of moet je hem of haar tegenspreken? Mag je als mantelzorger ook eens voor jezelf kiezen of gaat je naaste altijd voor? Ik hoop dat het lezen mantelzorgers aanzet tot nadenken over hun eigen situatie en steun geeft bij het nemen van beslissingen. 

Hoe heb je het schrijven dit boek ervaren? 

Dit boekje is me zeer dierbaar. Het voelt als een monumentje voor mijn ouders. Maar ook: dit is wat ik mantelzorgers kan bieden, gebaseerd op mijn expertise en zonder mijzelf buiten schot te houden. Ik heb talloze wetenschappelijke en vakpublicaties over mantelzorg, maar die betekenen totaal iets anders voor mij dan dit boek. Ik heb ook geprobeerd de humor te blijven inzien, dat hielp mij in elk geval de zorg vol te houden.

Het boek is naast je deskundigheid ook een heel persoonlijk verhaal. Dit is heel kwetsbaar en puur. Waarom wilde je dit persoonlijke stuk ook delen? 

Het is natuurlijk best spannend om zo’n persoonlijk verhaal te delen. Maar ik merkte dat mantelzorg je altijd diep persoonlijk raakt. Mijn verhaal is niet uniek. En toen dacht ik op een goed moment, dan moet ik het ook maar delen, dit mogen anderen van me weten. Bij een wetenschappelijk artikel kan ik denken ‘jammer’ als niet iedereen even enthousiast is, bij dit boek zou ik dan toch even moeten slikken denk ik.

Je boek beschrijft twaalf dilemma’s. Waarom deze twaalf? Hoe heb je een keuze gemaakt voor deze twaalf dilemma’s. 

De keuze voor de dilemma’s is op een tweetal overwegingen gebaseerd. Allereerst heb ik dilemma’s genomen waarvan ik uit de praktijk weet dat veel mantelzorgers daar op één of andere manier tegenaan lopen. Daarnaast zijn het dilemma’s die heel goed aansluiten bij een actueel thema uit de ouderenzorg. Denk aan het gebruik van technologie in de zorg, samenwerking tussen zorgprofessionals en familie, of het belang van een zorgvisie.

Als je één belangrijke tip aan andere mantelzorgers zou willen geven, welke zou dat dan zijn? 

Denk niet dat er een beste manier is om met dagelijkse dilemma’s, die je op je pad als mantelzorger tegenkomt, om te gaan. Probeer je bewust te zijn van dergelijke dilemma’s en jouw eigen keuze te maken. En: als het vandaag niet lukt, dan is er morgen weer een nieuwe dag.

 

mantelzorger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *