Auteur:
Publicatiedatum:
2 maanden geleden

Mijn levensdoel

Als ik even niets te doen heb, dan doe ik dit: doelen stellen. Niet alleen voor vandaag en morgen, nee, meteen voor heel mijn leven. Wat wil ik worden? Wat is mijn levensdoel? Zal ik ooit moeder worden? Steeds weer vraag ik me af welke toekomst er voor mij ligt en steeds weer blijf ik zonder antwoord. Tenminste, het antwoord dat ik heb, is niet helemaal het antwoord dat ik graag had willen hebben. Ik wil graag weten welke kant ik op moet en waar ik uiteindelijk uit kom. Of mensen aan het einde van mijn leven kunnen zeggen dat ik een goed leven heb geleid. En waar zou dat van af hangen? Van prestaties? Van voldoen aan hoge verwachtingen? Geld? Boeken schrijven? Volgens mij hangt het hier van af: liefde.

Je wilt als mens zo graag van betekenis zijn, iets bijzonders doen. Maar de enige manier waarop we werkelijk tot onze roeping en bestemming komen is door lief te hebben. Ik ben niet van betekenis omdat ik lief heb. Maar ik ben van betekenis omdat God mij liefheeft. Daarom heeft Hij mij geschapen. Ik hoef zijn liefde niet te verdienen. Ik hoef het zelfs niet waard te zijn. Ik hoef geen tien te staan. Maar ik mag wel heel veel. En juist dat maakt het moeilijk want ik weet niet hoe ik moet kiezen. Moet ik zoeken naar een of ander plan van God met mijn leven? Of laat God mij voor een heel groot deel vrij in de keuzes die ik maak? Ik denk dat laatste. Het heet verantwoordelijkheid. Mijn leven is niet zinloos, ongeacht wat ik doe. Wat is niet het belangrijkste, maar hoe. Maar als het hoe veel belangrijker is, waarom denk ik dan altijd weer na over het wat? Wat ik wil worden en wat ik moet doen. Zijn dat de vragen waar het om gaat in het leven?

Wie liefde kent, kent God. Wie liefheeft, die leeft. Je zou zo graag ergens naar streven, doelen bereiken, een droom werkelijkheid zien worden. Maar we denken zo vaak dat het ook nog in onze macht ligt om ergens te komen. Het tegendeel is waar. We hebben de mogelijkheid gekregen om stappen te zetten in het leven, maar er bestaat niet zoiets als een ‘geestelijk vliegtuig’ dat je meteen bij je levensbestemming brengt. Het is een kwestie van verwachten en uitzien naar. En niet zozeer naar iets. Maar vooral naar Iemand.

Wat zou voor God het belangrijkste zijn in mijn leven? Ik denk niet iets, maar iemand.

Als ik een levensdoel had, dat ik werkelijk kon volbrengen, was mijn leven zinloos op het moment dat ik het doel waarvoor ik dan misschien was gemaakt, had volbracht. Maar juist omdat liefde belangrijker is, weet ik dat mijn leven altijd zinvol is. Zelfs door de dood heen, blijft liefde bestaan. Zij is sterker dan de dood. Daarom is liefde een hoger doel dan wat er ook maar te verzinnen is. Daar gaat het om. En hoe je dat concreet maakt? Het is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Maar het is wel bijzonder dat God alle mensen anders heeft gemaakt en dat heel veel mensen weer op een andere wijze hun liefde uiten.

God is liefde. En als God zoveel mensen heeft gemaakt die op zoveel manieren liefhebben, dan is God ook veelzijdig in Zijn liefde. Hij geeft Zijn schepping, Zijn Woord, Zijn trouw, Zichzelf.