Geloof

  Wat verspreid jij?

  9 april 2020

  En tóch vraag ik me al een paar dagen af wat wij, als christenen, verspreiden. Verspreiden wij de angst van het virus of de geur van Gods Liefde?

  De vreugde die God geeft, is uw kracht!

  9 april 2020

  Het bijzondere is dat God al ver voor Jezus’ komst zijn genade laat zien. God geeft vreugde en moedigt aan tot een feest met lekker eten en drinken.

  Wees voorbereid

  8 april 2020

  Dit virus is op zichzelf nieuw, maar de angst en de onzekerheid dat het veroorzaakt bij mensen over de hele wereld niet. Elke generatie heeft het hoofd moeten bieden aan levensbedreigende rampen, natuurlijk of door mensen veroorzaakt.

  Stil worden is hard werken

  8 april 2020

  Het is dag en nacht werken. Ze gunnen zichzelf geen ogenblik rust. Waar zijn de pauzes? De ademruimte? De prioriteit van bouwen is op dit moment hoger dan die van bijkomen.

  Wees een levende getuigenis

  7 april 2020

  Het voordeel van afgelopen zondag was dat niet alleen onze kerk online ging, maar dat heel veel kerken over de hele wereld online gingen. Dus zo kon je je de hele dag voeden met goed en Hemels voedsel. Iets wat iedereen op dit moment heel erg nodig heeft.

  Het volk is uitgeput

  7 april 2020

  Het volk is uitgeput. Deze harde werkers lopen op hun laatste tandvlees en worden van alle kanten belaagd en aangevallen.

  What would Jesus do?

  6 april 2020

  God is er bij, ook vandaag. Hoe jij er ook bij zit, hoe je je ook voelt. Of je nu besmet bent met het corona virus of niet. God ziet jou! Ja, je leest het goed. Hij ziet jou en Hij zorgt voor jou. Weet je hoe ik dit zo zeker weet?

  Focus op het doel

  6 april 2020

  Hun focus en aandacht liggen bij het doel waarvoor ze hier gekomen zijn. Ze laten zich niet afleiden, maar richten zich op God.

  Nehemia’s gebed

  5 april 2020

  Tussen het bidden en het antwoorden van Nehemia staat alleen een komma. Vandaag is het niet een woord of een zin die mij opvalt, maar die enkele komma.

  Dankbaar stilstaan

  4 april 2020

  Deze tijd dwingt ons op onze knieën en dat moeten we ook nog doen in ons eigen huis. En toch is dit precies de uitnodiging die deze tijd ons brengt. Om dankbaar stil te staan bij alles wat we al die tijd al hebben gekregen.

  Rouwen en vasten

  4 april 2020

  Rouwen en vasten worden hier in één adem genoemd. Nehemia’s vasten is een onderdeel van zijn pleitbede naar God om zijn beloften na te komen.

  Geef ons heden onze dagelijkse stilte

  3 april 2020

  ‘Ik was degene die mijn grens aangaf en God was degene die ogen opende.’ Wie hoopt op Gods beloften kan zulke verrassende wendingen verwachten. Op welke wending hoop jij?

  Gods liefde

  2 april 2020

  Een wereld zonder liefde zou alleen maar ellende zijn, vol verdriet, haat, oorlog en pijn. Maar hoewel er in deze wereld veel ellende is, kunnen we ook spreken van hoop.

  De tempel van God

  2 april 2020

  Het bouwen aan Gods tempel gaat niet zonder strijd. Er zijn vijanden die samenspannen en het voor elkaar krijgen dat het werk aan de tempel voor langere tijd wordt stilgelegd

  Heb je Mij lief?

  1 april 2020

  Ik probeer mij in Simon Petrus te verplaatsen en vraag mij af hoe ik gereageerd zou hebben in zijn plaats. Wat als God vandaag aan mij de vraag zou stellen: “Thorinda dochter van….(en vul je eigen naam maar in) heb je Mij liever dan je eigen vader en moeder?”