Bevrijd door de liefde

21 december 2021
Delen via:

We delen vandaag een gedeelte uit het Bijbels dagboek van Francine Rivers. Gods bevrijdende liefde staat centraal: hoe kunnen we de genade omarmen en aanvaarden?

De hele weg terug had ze gedacht dat hij zich zou verkneukelen en de spot met haar zou drijven, haar met haar gezicht in haar gekwetste trots zou drukken. In plaats daarvan knielde hij voor haar neer en waste haar vieze voeten vol blaren. Met brandende keel keek ze neer op zijn zwarte hoofd en worstelde met de gevoelens die in haar opkwamen. Ze wachtte tot ze zouden weggaan, maar dat deden ze niet. Ze bleven en groeiden en kwetsten haar nog meer.

Zijn handen waren zo teder. Hij deed zo voorzichtig. Toen haar voeten schoon waren, masseerde hij haar pijnlijke kuiten. Hij gooide het vieze water naar buiten, goot schoon water in de pan en zette die op haar schoot. Hij pakte haar handen en waste die ook. Hij kuste haar bevlekte, geschramde handen en wreef er zalf in. Vervolgens wikkelde hij ze in warme zwachtels.

En ik sloeg hem. Ik liet hem bloeden…

Angel deinsde beschaamd terug. (…) ‘Waarom doet u dit voor mij?’ zei ze met zware tong. ‘Waarom?’

***

Een daad van oprechte liefde kan alles veranderen.

Omdat het feit dat ze steeds meer gevoelens kreeg voor Michael haar beangstigde, besloot Angel hem te verlaten op het moment dat ze het nog kon. Ze ging weer op weg naar Pair-a-Dice om daar het goud op te halen waar ze recht op had, maar uiteindelijk liep dat op niets uit en voelde ze zich verloren en letterlijk in de kou gezet. Toen ze uiteindelijk weer thuis kwam, verkleumd tot op het bot, vuil en uitgeput, verbaasde de reactie van Michael haar. In plaats van woedend en gewelddadig te reageren, reageerde hij met liefde en mededogen. En ze wist dat ze dat niet verdiende. Hij gaf haar te eten, warmde haar op en waste haar. Zijn liefdevolle zorg raakte haar diep.

Goddelijke liefde

Onzelfzuchtige liefde is krachtig. Onzelfzuchtige liefde – goddelijke liefde – geeft zonder iets terug te verwachten en schenkt zichzelf aan mensen die die liefde niet beantwoorden. En daarom druist die liefde volledig in tegen onze menselijke natuur.

Vanuit onszelf zijn de meesten van ons vooral geneigd om een heel gedetailleerde lijst aan te leggen met wat anderen voor of tegen ons hebben gedaan. Daarop houden we de plussen en minnen zo goed mogelijk bij, alsof ons leven deel uitmaakt van een ingewikkeld persoonlijk boekhoudsysteem. Ik heb hem een gunst verleend, nu staat hij bij mij in het krijt. Van kleine dingen zoals wie de afwas heeft gedaan of in wiens auto we naar het werk hebben gecarpoold tot grote kwesties zoals wie de laatste is die jou onrecht heeft aangedaan en hoe je dat hem of haar betaald zult zetten.

Zijn liefde is anders

Het bijhouden van zo’n overzicht is vermoeiend. En of we nu de fouten van onszelf of die van anderen bijhouden, uiteindelijk worden we slaaf van onze denkbeeldige lijstjes en kunnen we bij alles wat er gebeurt alleen nog maar denken aan de consequenties die we eraan moeten verbinden. We willen krijgen wat we verdienen, en we willen niemand iets verschuldigd zijn, omdat dat een ander macht over ons geeft.

De liefde veegt dat allemaal weg. De lijst die God bijhoudt is anders.

Romeinen 6:23 vertelt ons dat ‘het loon van de zonde de dood [is], maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer’. God doet iets onvoorstelbaars: Hij geeft ons niet wat we verdienen. Hij onthoudt ons wat we op basis van onze zonden zouden moeten ontvangen en geeft ons in plaats daarvan een geschenk dat ons verstand te boven gaat. Niet de dood, maar het eeuwige leven. Geen veroordeling, maar genade. Geen verwijdering van Hem, maar Zijn liefdevolle aanwezigheid.

Hoe reageer jij op zoveel genade?

Als jij iemand bent die altijd erg wettisch denkt, vind je deze genade misschien wel een beetje eng. Je hebt de controle over je mentale plus- en minlijstjes en je bent op de hoogte van wat je anderen nog verschuldigd bent, maar genade is iets heel anders. Als jij je, net als Angel, hebt neergelegd bij het idee dat je niet kunt veranderen, kan het idee dat je God iets verschuldigd bent je doodsbang maken, omdat je Hem nooit kunt terugbetalen. Welke macht krijgt Hij daardoor over jou? En hoe zal Hij die tegen jou gebruiken?

Een taak van nederigheid

Toen de apostel Petrus voor het eerst van deze genade mocht proeven, weigerde hij het. Dat was aan het begin van wat nu bekendstaat als het laatste avondmaal. In Johannes 13 lezen we dat Jezus toen de voeten van de leerlingen begon te wassen – een taak die normaal gesproken werd uitgevoerd door een slaaf. De Bijbel zegt niet hoe de andere leerlingen reageerden, maar de reactie van Petrus was in elk geval heftig:

Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’

Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’

‘O, nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’

(Johannes 13:6-8)

Stel je voor dat jouw dominee of werkgever naar je toe komt om je voeten te wassen of een ander naar werkje voor je op te knappen. Als iemand iets voor je doet en je hem of haar daar niets voor terug kunt geven, voelt dat onprettig. Velen van ons zullen zo’n situatie het liefst zo veel mogelijk uit de weg gaan. Maar Jezus zorgde ervoor dat Petrus die optie niet kreeg.

Maar toen Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen,’ antwoordde Petrus: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’

(Johannes 13:9)

Genade omarmen

Waarom was het belangrijk dat Petrus zijn voeten door Jezus liet wassen? Omdat het aanvaarden van genade een belangrijk onderdeel is van het evangelie. We kunnen onze eigen redding niet verdienen, we moeten toegeven dat we uit onszelf hulpeloos zijn en ons door God laten redden, in de wetenschap dat we voor altijd bij Hem in het krijt zullen staan.

Maar God is geen schuldeiser waar we doodsbang voor moeten zijn. Net zoals Michael iets aan Angel gaf zonder iets terug te verwachten, schenkt God ons Zijn gaven, ook zonder dat Hij er iets voor terug verwacht. Hij weet dat we Hem niet kunnen terugbetalen, en Hij zal ons onze schuld niet toerekenen. In Romeinen 11:35-36 staat: ‘Wie heeft Hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.’

Merk je dat je steeds maar weer bezig bent met je mentale plus- en minlijstje en maar blijft berekenen wat je een ander nog verschuldigd bent en wie nog bij jou in het krijt staat, en verlang je naar echte vrijheid? Laat het dan los en omarm de genade.

Beangstigt het idee van genade jou? Hoe zou het loslaten van je lijstjes met plussen en minnen, met schuld en schuldenaren, je kunnen helpen om met liefde te reageren in plaats van met berusting?

Dit gedeelte is overgenomen uit ‘Liefde die bevrijdt’ door Francine Rivers.


In het bijzondere dagboek ‘Liefde die bevrijdt’ volgt Francine Rivers de thema’s uit haar meest gelezen roman ‘Bevrijdende liefde’: afwijzing, opgeven, redding, bevrijding, verzoening en herstel. Elk hoofdstuk begint met een fragment uit de roman, gevolgd door een Bijbeltekst en een overdenking van de auteur. Ze sluit af met een opdracht zoals verdiepende Bijbelstudie, een gebed of iets doen voor een ander. Zowel geschikt als verdieping bij ‘Bevrijdende liefde’ als voor gebruik zonder de roman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *