Bidden en handelen

3 mei 2021
Delen via:

Er zijn veel gebedspunten waarvoor jij en ik niets anders kunnen doen dan bidden. Dat zijn de dingen die we helemaal aan God moeten overlaten. Maar er zijn andere dingen die we God altijd moeten voorleggen in gebed en waar we iets mee moeten doen.

Voor sommige mensen is dit lastig te begrijpen. Zij vragen zich af of iets doen wijst op een gebrek aan geloof of zelfs op bewust niet op God vertrouwen.

Laten we bijvoorbeeld naar Nehemia kijken. Tijdens de heropbouw van de muur van Jeruzalem bad hij en zette hij dag en nacht wachtposten neer om de dreigingen van Sanballat het hoofd te bieden (Neh. 4:9). Dit deed op geen enkele manier af aan zijn vertrouwen in God. Het neerzetten van een wachtpost was geen garantie om de samenzweringen van Sanballat te laten mislukken, maar het was een logische, menselijke maatregel om te nemen. Alleen God had de uiteindelijke uitkomst in de hand, dus Nehemia ging naar Hem.

We kunnen ook kijken naar Hizkia. Toen hij bijna overleed, weende hij bij de Heer (Jesaja 38), richtte hij zijn gezicht naar de muur en bad tot God. Niet voor genezing, maar slechts om hem te gedenken. De profeet Jesaja droeg hem op om een kompres van gedroogde vijgen op de wond te leggen die hem zo ziek maakte – een simpel huismiddeltje. Was gebed niet genoeg? Was het het kompres dat hem genas? Bidden en handelen. Geloof en gehoorzaamheid.

Paulus bad voor de gelovigen – vurige, woordenrijke, uitvoerige gebeden nam hij op in zijn brieven. Maar hij liet het daar niet bij. Hij spande zich in met alle kracht die hij van God gekregen had om hen tot bekering te brengen. En de gelovigen? Sommigen werden zalig en anderen niet.

Stel dat we met heel ons hart ergens voor gebeden hebben, dat we alles hebben gedaan wat we ervoor konden doen, en dat alles dan vergeefs bleek te zijn. Wankelt ons geloof dan? Zeggen we dat gebed niet werkt? Is onze gehoorzaamheid zinloos geweest?

Hoe zit het dan met het belangrijke gebed dat Jezus ons leerde om te bidden? We bidden om Zijn koninkrijk en Zijn wil, en toch zouden we dat niet moeten bidden tenzij we zelf bereid zijn om daaraan bij te dragen. Tegelijk lijkt onze bijdrage zo onnoemlijk klein, zo ineffectief, zo onnozel.

‘We bidden om vrede in de wereld en toch weten we allemaal dat oorlogen en geruchten van oorlogen altijd door zullen gaan (God zelf heeft het ons gezegd)… We bidden voor de zieken. Wat, zou iemand zich af kunnen vragen, verwachten we daar precies van? Dat ze beter zullen worden? Nou? Verwachten we dat de ziekenhuizen leeg zullen raken omdat we hebben gebeden? … Het stellen van zulke vragen haalt de mysterie uit het gebed weg’ (Thomas Howard, If Your Mind Wanders at Mass, Franciscan University Press).

En toch worden we geleerd om te vragen en om te gehoorzamen. Gebed en gehoorzaamheid.

Een biddend en gehoorzaam hart zal, erg langzaam en niet zonder pijn, leren om zich helemaal aan God Zelf toe te wijden. Is er bewijs dat Zijn koninkrijk op het punt staat te komen, dat Zijn wil wordt gedaan op aarde zoals in de hemel? Het nieuws van vandaag wijst daar niet op. Laten we denken aan Jezus’ antwoord op de Farizeeërs die hem vroegen wanneer het koninkrijk zou komen: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik’ (Lukas 17:20).

Bid voor de komst van Gods koninkrijk. Bid er niet voor als je er niet klaar voor bent om erin mee te helpen. Elk van ons heeft een eigen verantwoordelijkheid gekregen. Uw wil en Uw koninkrijk, Heer, voor Uw glorie. Mijn verheugde overgave aan die heilige wil, mijn liefdevolle gehoorzaamheid, mijn gebeden, mijn geloof, mijn werken, mijn dagelijks opnemen van het kruis – zo mag ik naast Maria zitten, ‘Ik dien de Heer, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ 

Deze blog is overgenomen en vertaald uit de nieuwsbrieven van Elisabeth Elliot.

We have tried to find the copyright holder of these texts. If you hold these rights, please contact us at info@puurvandaag.nl


Met ‘Bidden kun je leren’ geeft Anne van Olst een praktische gids voor gebed, bedoeld voor zowel jonge als ervaren gelovigen en geschikt voor gebruik in kringen. Bidden kun je leren. Dit boek wil daarbij helpen. Het is een praktische gids voor gebed. Zowel voor beginners die een helpende hand kunnen gebruiken bij de eerste stappen op de weg van het gebed, als voor meer ervaren bidders die zich blijvend willen bezinnen op hun gebeden. Op een frisse manier wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is bidden? Hoe begin je je gebed? Hoe spreek je God aan? Hoe kun je met vertrouwen bidden? De handleiding voor gesprek maakt het boek geschikt voor gebruik in kringen.

‘De Bijbel staat vol handvatten als het gaat om gebed. Dit boekje helpt ze te ontdekken en maakt ze praktisch voor alledag!’ Jurjen ten Brinke, voorganger Hoop voor Noord, Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *