Bijbelstudie | Een spoor van genade | Rachab deel VI

16 juni 2019
Delen via:

Het laatste deel van de Bijbelstudie over Rachab. In juli en augustus gaan we verder met het verhaal van Ruth uit het boek Een spoor van Genade  van Francine Rivers.

Bijbelstudie Rachab: de uitkomst

GA OP ZOEK IN GODS WOORD NAAR DE WAARHEID

Lees het volgende tekstgedeelte:

Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met iedereen die tot haar familie behoorde. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen een schuilplaats gegeven.
Jozua 6:25

  • Hoeveel mensen, van degenen die gered zijn, gingen te midden van Israël wonen?
  • Welke reden wordt daarvoor gegeven?

Niet afgelopen

Het verhaal is hiermee niet afgelopen. We krijgen niet te horen wat er met Rachabs familie is gebeurd, maar we weten wel wat er met Rachab gebeurt. Ze trouwde met een Israëliet, genaamd Salmon en gaf hem een zoon. Rachab wordt gezien als een bij- zonder gelovige vrouw en wordt in de Bijbel hoog geacht. Het volgende tekstgedeelte over Rachab is eeuwen na haar dood geschreven:

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen.
Hebreeën 11:1, 31

  • Hoe is deze geloofsdefinitie van toepassing op Rachab, op grond van wat u hebt geleerd over haar?
  • Hoe toonde zij haar geloof?

De apostel Paulus schreef: Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
Efeziërs 2:8-9

  • Wat leert u uit dit gedeelte nog meer over het geloof?

De apostel Paulus schreef ook: want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.
1 Korintiërs 2:5

  • Op wie vestigde Rachab haar geloof?

Uiteindelijk eindigt Rachabs verhaal met de eer die haar wordt bewezen in het evangelie van Matteüs, waar zij is opgenomen in het geslachtsregister van Jezus Christus, de Messias.

GA OP ZOEK NAAR GODS WEGEN VOOR U

  • Uw verhaal is hiermee ook niet ten einde. Wat heeft u in deze Bijbelstudie over uzelf geleerd?
  • Bent u veranderd en zo ja, hoe bent u veranderd?
  • Hoe zou u uw relatie met God willen beschrijven en waarom? Wat voor leven wilt u leiden?

MOMENT VAN BEZINNING

  • Op welke manier zijn Gods wegen uw wegen geworden?

 PUUR! boekentip

Bijbelstudie Rachab - Een spoor van Genade In ‘Strijders voor God’ van Francine Rivers zijn vijf prachtige Bijbels-historische romans over mannen gebundeld.

De levens van Aäron, Kaleb, Jonatan, Amos en Silas worden door Francine Rivers tot leven gebracht. Deze mannen uit de Bijbel vervulden op de achtergrond een belangrijke rol en beantwoordden aan de roeping van God.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *