Bijbelstudie | Een spoor van genade | Tamar IV

1 maart 2019
Delen via:

4 – ONTHULLING

GA IN GODS WOORD OP ZOEK NAAR DE WAARHEID

Lees het volgende tekstgedeelte:

Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’ 25 Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn.’ 26 Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Genesis 38:24-26

Wat was Juda’s reactie toen hij hoorde dat Tamar zwanger was? Was dit een persoonlijke reactie of een publiekelijke veroordeling?

Misschien heeft Juda wel gedacht, Zo kom ik mooi onder mijn belofte uit. Nu hoef ik haar niet meer aan Sela te geven! Hij kan ook hebben gedacht, Wie zal het me kwalijk nemen dat ik me van Tamar ontdoe? Hoe reageerde Tamar op het doodvonnis van haar schoonvader?

Waarom denkt u dat Tamar Juda een vraag stelde in plaats van een uitspraak te doen? Wat zegt dit over haar karakter?

Juda moest nu kiezen. Hij kon opnieuw op de vlucht slaan, zich verstoppen en de waarheid negeren; of hij kon eindelijk doen wat rechtvaardig was. Wat was Juda’s reactie volgens het tekstgedeelte dat we zojuist hebben gelezen?

Wat zegt Juda’s reactie over zijn karakter?

Lees het volgende tekstgedeelte:

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
Spreuken 28:13

Iemand die zijn zonde heeft beleden en achter zich heeft gelaten, zal in Gods ogen rechtschapen zijn. Zowel Tamar als Juda vonden vergeving bij God en zagen de uitwerking van zijn goede bedoelingen in hun leven. Alleen God kan ervoor zorgen dat er zegeningen voortkomen uit onheil, bedrog en desillusie. Alleen God kent iemands hart.

Lees het volgende tekstgedeelte:

Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach genoemd. Genesis 38:27-30

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11

Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram. Matteüs 1:3

Tamar hoopte dat ze een zoon zou krijgen. Wat heeft God haar gegeven?

Juda hoopte dat hij een erfgenaam zou krijgen. Wat heeft God hem gegeven?

GA OP ZOEK NAAR GODS WEGEN VOOR U

Heeft iemand u wel eens geconfronteerd met iets wat u verkeerd gezegd of gedaan heeft? Zo ja, hoe voelde u zich toen?

Bent u wel eens in het openbaar berispt, in verlegenheid gebracht of gecorrigeerd? Hoe reageerde u daarop?

Toen Tamar publiekelijk werd geconfronteerd met wat ze had gedaan, vertelde ze de waarheid (zoals zij die kende). Toen Juda met de waarheid werd geconfronteerd, kreeg hij berouw. Hij was zowel voor zijn familie als voor zijn geloof op de loop gegaan. God heeft gebruikgemaakt van zijn keuzes om berouw en herstel te bewerkstelligen. Wat had een dergelijke confrontatie met iets wat u verkeerd had gedaan voor u tot gevolg? Als u het over zou kunnen doen, zou u dan anders reageren?

MOMENT VAN BEZINNING

laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Hebreeën 10:22

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Efeziërs 2:8-9

Wat betekent God voor u in uw leven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *