Bijbelstudie: Is Jezus onze vriend?

8 juli 2018
Delen via:

In zijn laatste grote rede voor zijn gevangenneming drukt Jezus ons op het hart in Hem te blijven. Hij gebruikt hier allemaal synoniemen, die iets van die wonderlijke relatie, die wij met Hem mogen hebben, uitdrukken.

Lezen: Johannes 15:9-17

Echt vrienden. Wat zijn dan dat eigenlijk? Sommige mensen noemen je alleen maar vrienden als ze je nodig hebben. Hier gaat het om iemand die zijn vrienden wat geeft. Heel veel zelfs. Hij zet zijn leven voor hen in (vs.13). Wie is Hij dan, die echte Vriend?

Mogen wij zeggen, dat Jezus onze vriend is? Ik heb daar altijd wat moeite mee, als mensen dat al te gemakkelijk zeggen. Jezus is zo anders als ik ben, Hij is de Heilige, Hij is mijn redder, Hij kent mij door en door, ook de schuilhoeken van mijn hart. Het wonderlijke van dit bijgelgedeelte is nu, dat Jezus ons zijn vrienden noemt: ‘Gij zijt mijn vrienden’ (vs.14).

Mag ik echt zijn vriend zijn? Heeft Hij zo’n vertrouwen in mij? Dat zal toch niet waar zijn? Nee hoor, kijk maar eens goed, er staat wat achter: ‘indien gij doet, wat ik u gebied’. Nu, dat kunnen we toch nooit, dus…

Jezus gebiedt ons in dit eerste deel van Johannes 15 in Hem en bij Hem te blijven. Als we bij Hem weglopen, dan kunnen we zijn vriendschap inderdaad niet ervaren. Maar als we gaan beseffen, hoe afhankelijk we zijn van Hem, zullen we in de wijnstok willen blijven. Anders verdorren we toch?

Blijvend in Hem, zullen we echt blij worden, zullen we vrucht dragen en zullen we het Hem stamelend leren nazeggen: ‘Ja, Here, u bent óók mijn Vriend’.

Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan, welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. (JdH 150:1)


Deze bijbelstudie komt uit Vrouwen tussen uiterste en is geschreven door Jannet Smelt-Hazeleger.


In deze Bijbels-historische roman van Karen Kingsbury komen de vrienden van Jezus aan het woord: Simon, Marta, Jaïrus, Maria Magdalena, Petrus en Johannes – mensen die aangeraakt werden door Jezus’ liefde en die Hem wilden volgen.

 

 

Reacties (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *