Bijbelstudie: Wijsheid voor vandaag

22 juli 2018
Delen via:

Het begin van alles kennis is ontzag voor de Heer; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elke onderricht. – Spreuken 1:7

Lezen: Spreuken 1:1-7

Het boek spreuken is een verzameling levenslessen waar je je leven lang uit kunt putten. Iedere keer ontdek je nieuwe wijsheden en is het alsof God zelf je belangrijke lessen meegeeft waar je veel aan hebt voor het gewone leven van iedere dag. het boek Spreuken is een verzamelwerk. Waarschijnlijk heeft een groep geleerden de Spreuken van Salomo verzameld. niet alle Spreuken zijn van Salomo. God heeft voor dit boek ook andere priesters of profeten gebruikt om Zijn wijsheid door te geven (zie Spr. 22:17, 24:23-34). Salomo was bijzonder wijs, maar van onze Heiland wordt gezegd: ‘… meer dan Salomo is hier'(Matth. 12:42). In 1 Koningen 4 vers 32 staat dat Salomo 3000 spreuken maakte en 1005 liederen.

Het is een boek voor jongeren en ouderen. Opvallend vaak worden jongeren aangesproken: ‘Ik wil de eenvoudige wijsheid geven’, lezen we. ‘En ik wil de jonge mensen waarschuwen voor problemen die zij in hun leven kunnen ontmoeten.’ Heel waak wordt in dit boek gezegd dat kinderen naar de goede raad van hun vader en moeder moeten luisteren. En tegen vaders en moeders en àlle ouderen wordt steeds weer gezegd: ‘… maar de basis van alle kennis is een eerbiedig ontzag voor de Here’ (vs 7 Het Boek). In oudere vertalingen staat: ‘De vreze des Heren is het begin der kennis'(NBG). Dat is de diepste wijsheid vooral ook in een tijd van verminderd respect voor elkaar en voor God.

Gebed
Dank U Heer voor Uw allesomvattende wijsheid, dank U voor alles wat ik van U mag leren.
Help mij Heer, om op deze zondag de weg van wijzen te gaan.


Deze bijbelstudie komt uit Vrouwen onderweg, Uitgeverij Boekencentrum. De bijbelstudie is geschreven door Willy Bakker-Huizinga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *