Een dag met ‘Geestelijke bevruchting’…

17 december 2017
Delen via:

Ja, zo heb ik mijn dag genoemd en verwoordt! Nú, aan het einde gekomen van deze gedenkwaardige dag, probeer ik mijn gedachten te verwoorden en op papier te zetten, maar ik ben nog zo overweldigd dat ik niet goed weet waar ik mee beginnen moet! Maar ik ga een poging proberen te doen!

Vanochtend begon ik mijn dag net als anders! Na mijn ontwaken, een gedeelte uit mijn Bijbel gelezen te hebben en onderwijl wat te eten, begon ik mijn dagelijkse karweitjes één-voor-één af te werken. Ik neuriede wat zachtjes voor mij heen en voelde mij heel vredig van binnen! Terwijl ik de bezem ter hand nam, viel er ineens een fel licht naar binnen, zó fel dat ik met mijn ogen moest knipperen, vanwege de tranen die spontaan in mijn ogen drongen! Maar toen ik mijn ogen opende, stond er ineens “een man” voor mij. Zijn kleding was smetteloos wit en zijn ogen hadden een uitzonderlijke glans –

het leek wel alsof ze dwars door mij heen straalde en mij in vuur en vlam zetten!

Boodschapper van God

Ik schrok en de angst benam mij de adem, ik kon géén woord uitbrengen! Wie was dit en nog belangrijker, wat kwam “hij” hier bij mij doen? Ik wist niet of ik weg moest vluchten, om hulp moest schreeuwen of gewoon stil en zwijgzaam moest blijven staan! Terwijl ik alle opties afwoog, sprak “hij” mij aan, bij mijn naam zelfs! Hij kende mij dus wél, maar waarvan…?

“Wees niet bang Maria, ik ben Gabriel een boodschapper van God. Hij heeft mij naar jou toegestuurd, omdat Hij jou iets moois wil schenken! Jij Maria, zult zwanger raken en een zoon krijgen, ja een hele bijzondere zoon, namelijk dé zoon van God, de lang verwachtte Messias, de Redder van de wereld! Je moet Hem dé naam Jezus geven, want Hij is de allergrootste en hoogste Heer, aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen”.

Ná deze woorden, ging er van alles dóór mij heen! Mijn gedachten vlogen van hot-naar-her, maar één ding kon ik niet bevatten en daarom stelde ik deze vraag ook hardop: “Hoe kan dit nu gebeuren, ik heb nog nooit gemeenschap gehad met een man”. Diep van binnen dacht ik,

wat moet ik straks tegen Jozef, mijn verloofde zeggen?…

Zoon van God

Maar voordat ik hier verder over na kon denken, sprak de engel Gabriel alweer tot mij en zei: “Gods Heilige Geest zal over jou heen komen, en Hij zal jou bedekken!” Daarom zal hét Kind wat uit jou geboren zal worden, ook heilig genoemd worden en Zoon van God!” Ook je nicht Elizabeth is zwanger van een zoon, zij is al in haar 6 maand, ondanks dat ze haar voor onvruchtbaar aanzagen! Want voor God is niets onmogelijk!

Toen ik dit hoorde, waren al mijn twijfels opslag verdwenen! Want als zelfs mijn oude nicht Elizabeth, die al bijna 80 jaar was, in blijde verwachting was van een zoon, dan was hetgeen de engel Gabriel mij vertelde ook mogelijk! Hoe onbegrijpelijk het tot voor kort ook voor mij was, ik wist opdat moment dat alles, hoe dan ook goed zou komen!

Ik was zo vervult van ontzag! Zo overweldigd door dit alles, dat ik alleen nog maar, als een lof uiting naar God kon uitspreken: “Ik wil U dienen Heer, laat er met mij gebeuren wat U wilt! Ik vertrouw op Uw belofte! En nadat ik deze woorden als een geloofsgetuigenis uitgesproken had, was de engel verdwenen! Alles was weer zoals voorheen, althans voor de buitenwereld, – maar niet voor mij!

Soli Deo Gloria

Mijn leven had van het één op het andere moment, een wending genomen, alles was anders geworden! Ik was anders geworden! Ik was niet langer Maria, een jongvolwassen vrouw van 16 jaar, ‘nee, ik was Maria, de toekomstige moeder van dé Messias, dé lang verwachtte Redder, – waar mijn ouders, grootouders en overgrootouders al zoveel over gesproken hadden en waar ik zelf al veel over gelezen had! God had mij uitgekozen, om Zijn zoon te dragen!

Wie had dat ooit kunnen (be)denken!

Ik liet mijn handen liefkozend over mijn buik heen gaan, en zond een stil dankgebed op naar Hem: “Soli Deo Gloria” (= alleen aan God de eer)!!


Met liefde zorgen van Marije Vermaas (eindredactie) is bedoeld voor mantelzorgers die zich geïnspireerd weten door het christelijk geloof. Het staat vol recepten, gedichten, inspirerende verhalen, tips, illustraties en schrijfoefeningen. Even een moment voor jezelf, om op adem te komen om daarna vol nieuwe moed verder te gaan.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *