Een hardnekkige steek!

16 oktober 2019
Delen via:

Het zomerseizoen is alweer voorbij. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar bij ons hadden we eigenlijk gelukkig niet zoveel last van wespen. Alhoewel niet aan het begin van de zomer. Pas nu aan het einde van de zomer, komen de wespen met vol gevaar op ons af. Je hoeft maar de achterdeur open te hebben en voor dat je het weet is er weer een wesp in huis gesignaleerd.

Wespen kunnen soms erg hardnekkig zijn. Je kunt dan niet meer buiten zitten met wat eten of drinken want hup daar komen ze alweer aan. Ze komen af op zoetige dingen dus als je wespen in de buurt hebt, kun je dat maar beter binnen nuttigen. Terwijl ik hier zo over na dacht en ik de volgende wesp alweer in aantocht zag komen, liet God mij een vergelijking zien. Een soort van metafoor wat we kunnen halen uit het leven van een wesp.

Zoals jullie weten heeft de wesp een fel gele kleur. Dingen die gevaarlijk zijn worden vaak aangeduid met felle kleuren. Zo kun je dus zien dat er gevaar aankomt als je een wesp ziet vliegen.

Wat doe jij als er gevaar dreigt?

Als ik bijvoorbeeld een wesp op mij af zie komen, is de eerste reactie hem weg slaan. Maar de wesp gaat zich dan verdedigen. Doen wij dat ook niet als er gevaar op ons afkomt? De duivel is alsware de wesp. En de daden die wij doen is het zoetige wat de wespen aantrekt. De daden die wij doen trekt de duivel aan.

 Hoe zijn jouw daden?

De goede daden die je doet, trekt de duivel aan omdat hij niets liever wil dan jou ten val te brengen. Hij zal je opzoeken en ervoor willen zorgen je te laten omvallen.

Hoe sterk is dan jouw beveiliging?

Net zoals een wesp agressief kan worden als je maar om je heen slaat en je verdedigt zo kan de duivel ook boos worden. Maar niet voor lang, want zodra jij je verdedigt en met Gods woord terugslaat, zal hij weg gaan.

De duivel is op zoek. Op zoek zoals een wesp op zoek is naar zoetigheid. Zo is de duivel opzoek naar wie hij kan verslinden.

Wees nuchter en waakzaam want uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, opzoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5:8

 Het staat zelfs in de Bijbel. Een waarschuwing. Zoals jij waarschijnlijk voorzorgsmaatregelen neemt als je last hebt van wespen zo kun je ook voorzorgsmaatregelen nemen tegen de duivel. Want wij hebben Iemand achter ons staan. Wij voeren deze strijd niet alleen.

Vergeet nooit Wie je achter je hebt staan!

Ik ben helaas als eens gestoken door een wesp en dat kan een aardige hardnekkige steek zijn. Maar de steek van de duivel is nog veel gemener. Dus houd je ogen goed open om te zien waar de duivel is. En mocht hij komen, zorg er dan voor dat je je voorzorgsmaatregelen getroffen hebt en hij niets kan uitrichten.

Misschien denk je hoe moet ik dat dan doen, mij beschermen tegen de duivel? Pak dan je Bijbel en zie wat daar voor oplossing geboden wordt. Verschillende bijbelteksten waarin staat wat we kunnen doen om ons te beschermen tegen de duivel.

Efeziërs 6:11: Gebruik Gods wapens en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel.

Efeziërs 6:12: Want we vechten niet tegen mensen maar tegen machten en krachten die over de wereld heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten.

Ken je vijand! In Efeziërs zie je het staan, tegen wie we vechten en omdat we weten tegen wie we vechten, weten we hoe we terug kunnen vechten. Ken je vijand en vecht terug in Jezus naam!

Trek de wapenuitrusting van God aan om stand te houden tegen de duivel!

 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Efeziërs 6:14-17

 En bid! Gebed is zo’n machtig wapen tegen de strijd tegen de duivel. Leg je leven maar biddend in Gods handen neer. Het wapen van gebed is een krachtig wapen omdat diegene die het hoort en tot wie je bidt machtig is.

Dus er is werk aan de winkel. Stel jezelf de volgende vragen: moet je nog extra voorzorgsmaatregelen nemen of ben je al aardig voorbereid? Misschien weet je soms ook even niet meer wat je allemaal moet doen. Luister dan maar goed en hoor een liefdevolle stem die tegen je zegt:

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand. Jesaja 41:10

En dat is onze kracht en daar mogen we ons aan blijven vasthouden en op blijven vertrouwen, dat God doet wat Hij beloofd heeft! Hij is met ons en zal ons helpen wat onze strijd ook is en tegen wie we ook vechten!


PUUR!vandaag Boekentip

wespenWoestijnregen van Elise Brouwer is een bemoedigend dagboek voor mensen die lijden aan depressie en angsten. Wat als je ten onder lijkt te gaan aan gevoelens van hopeloosheid, zinloosheid en intens verdriet? Waar is God als alles donker is?

 

Reacties (3)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *