God is PUUR

27 april 2019
Delen via:

Puur! Een prachtig woord. Ik probeer het te proeven. Het heeft een mooie klank. Het doet iets positiefs met mij. Puur, dat is echt, dat is authentiek, zo wil je leven, zo wil je zijn.
Het WikiWoordenboek leert mij dat het een leenwoord is uit het Frans. Het betekent ‘zuiver’ en werd voor het eerst aangetroffen in het jaar 1265
(leuk weetje toch?). Zuiver, dat is niet vermengd, dat is helder, fris en gaaf, gelouterd. Zoals goud en zilver. Die woorden brengen me bij een Opwekkingslied(1). Maak mij rein voor U, als gelouterd goud en zuiver zilver, laat mij zijn voor U als gelouterd goud, puur goud.

Ik associeer verder. Wist je dat het woord puur in het Grieks (de taal van het Nieuwe Testament) vuur betekent? Puur en vuur hebben in de be- tekenis van ‘zuivering’ alles met elkaar te maken. Zoals het Opwekkingslied verdergaat: Dwars door het vuur, maakt U mij rein en puur.
Woorden die verwijzen naar de Bijbel. Denk bij- voorbeeld aan de brief aan de Korintiërs, waarin Paulus zegt (2) dat door het vuur al onze daden aanhet licht worden gebracht.

Het vuur zal laten zien wat ons werk waard is. Hmm, ineens is het niet zo’n fijn woord meer. God maakt puur, maar doet dat onder meer door het oordeel heen. Ik lees er dreigende teksten over. Trouwens, heeft dit dan ook te maken met die angstaanjagende woor- den over God zelf, dat Hij is als een verterend vuur (3) ?

Ik vermoed van wel. Ik val even stil. Het vurige van God, dat is Zijn zuivere heiligheid, die zo anders is dan het vermengde, dubbele en duistere waar wij mensen vaak door worden gekenmerkt. God bewoont een voor ons ontoegankelijk licht (4).

God is puur. God is licht. Het duizelt me.
Het goede nieuws is dat deze God hartstochtelijk liefheeft. Dat Hij zich niet neerlegt bij de duisternis van ons mensen, maar ons verlicht, schoonmaakt, zuivert, puur maakt. Dat kan best pijn doen. Maar het maakt je meer mens, zoals Hij bedoeld heeft. ‘In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgeko- zen om voor hem heilig en zuiver te zijn.’(5)
God maakt zuiver. God maakt puur!

1:Opwekking 427 // 2: 1 Korintiërs 3 vers 13 // 3: Hebreeën 12 vers 29 //4: 1 Timotheüs 6 vers 16 // 5 : Efeze 1: 4

Deze collum is verschenen in het PUURmagazine en geschreven door Dirk de Bree.

Dirk de Bree (40) woont in Utrecht, is getrouwd met Willina en heeft vijf zonen, waarvan één pleegzoon. Hij werkt als dominee bij de Nieuwe Kerk Utrecht en als docent Theologie op de Christelijke Hogeschool Ede. Verder is hij een van de vaste medewerkers bij de dagelijkse bijbelpodcast EerstDit! (eerstdit.nl)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *