Groot is de Heer

3 maart 2019
Delen via:

Wanneer ik net de Bijbel open en de woorden uit Kolossenzen 3 lees: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God de Vader dankt door Hem”. Dan zetten deze woorden mij gelijk weer even met beide benen op de grond. Want hoe vaak vergeet ik niet, om God te danken voor de dingen die ik doe. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar het schrijven van columns. Het is dankzij God die mij hiervoor de inspiratie geeft en de mensen achter de schermen van PUUR, dat ik dit kan en mag doen. Een voorrecht, maar niet één die ik dankzij mijn eigen inzet (=mijn daden) ontvangen heb. Puur genade van Zijn kant, waarvoor ik Hem moet danken.

Het is o zo gemakkelijk om mijzelf een schouderklopje te geven voor iets wat ik gedaan heb of het nou om iets kleins of heel groots gaat. Het gebeurt o zo snel, dat een complimentje mij net even wat meer laat groeien, maar het tevens ook zó verkeerd. Deze vorm van trots, hoogmoed en eerzucht liggen voortdurend bij mij op de loer. En misschien herken jij ze zelf ook wel.

In gedachten bid ik:

“Help mij Heer, om mijzelf niet hoger te stellen dan U. Leer mij om U te danken voorde mogelijkheden die U mij aanreikt en de inspiratie die U mij geeft, om o.a. columns te schrijven. Ik weet dat er geen woord op papier zal komen, wanneer U mij niet vult met de woorden die U wilt dat ik opschrijf. Vul mij steeds weer opnieuw Heer, zodat mijn pen mag overvloeien met woorden die U Naam verhogen en verheerlijken. Laten al mijn woorden en daden tot eer en glorie zijn van U”.

Zijn woord

Zoals ik net ook las in Kolossenzen 3:

“Dood dan alles wat met uw oude manier van leven te maken heeft (ontucht, hebzucht, afgoderij, trots, hoogmoed, hartstocht, begeerte etc.) want dat zijn de dingen die bij uw oude levenswandel horen. Maar nu je deze dingen afgelegd heb en de nieuwe mens aangetrokken hebt, ben je een totaal ander mens dan voorheen”.

Namelijk een nieuwe schepping dankzij God die jou en mij lief heeft. God wil jou en mij helpen om anders in het leven te gaan staan. In vertrouwen op Hem, die alles tot een goed einde zal brengen. Hij is mijn hoop voor vandaag en de toekomst. Hij leidt mijn voetstappen op de weg ik gaan moet. Hij maakt mij krachtig en bekwaam om alles wat Hij mij te doen geeft uit te voeren en tot een goed eindresultaat te brengen. Ik moet alleen wel een totaal andere levensstijl gaan hanteren, namelijk degene die God mij aanreikt d.m.v. Zijn woord, het richtsnoer van mijn leven. Hoe moeilijk, bang en onzeker dit mij ook maakt, ik moet hierin vertrouwen op Hem. God is groot, Hij is bij machte oneindig veel meer te doen, dan wij mensen ooit kunnen bedenken.

Zijn groot(s)heid is niet te doorgronden. En dat betekent dat Hij moet opwassen en ik, ja ik moet minder worden. Géén eenvoudige opdracht, maar wel één van levensbelang en bovendien één met een geweldig vóóruitzicht, namelijk deel te hebben aan dé erfenis, die Hij zelf tot stand gebracht heeft, dankzij Zijn opofferende liefde (=Zijn daden) voor jou en mij.

Dan zing ik

Dan kan ik enkel nog maar zingen, tot eer en glorie van Hem, die al mijn liefde en dank waard is.

Groot is de Heer, Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij’s waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.

Groot is de Heer en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *