Het gebed van Salomo

24 september 2020
Delen via:

God is een hoorder van gebeden maar dat is iets anders dan een verhoorder. Het verschil is enkel drie letters maar de uitkomst gaat zoveel dieper en verder. Waarom hoort God onze gebeden wel maar verhoort Hij ze niet altijd?

Worsteling

De laatste tijd worstel ik hiermee en roep ik God meer dan eens ter verantwoording wanneer Hij één van mijn gebeden wéér niet verhoord heeft. Het frustreert mij en wekt ook boosheid in mijn binnenste op. Ja, ik weet dat dit geen goede gedachten zijn maar ik kan ze niet uitwissen. Of moet ik zeggen: ‘ik wil ze niet uitwissen, omdat ik deze boosheid en frustratie toch op Iemand moet afreageren.’

Ik denk dat dit laatste weleens een kern van waarheid kan bevatten. Ik probeer mijzelf te rechtvaardigen, mijn boosheid goed te praten maar het helpt mij niet. Ik voel mij hier niet beter door en mijn boosheid en frustratie nemen hiermee al helemaal niet af. Het lijkt er eerder op, dat deze toenemen. Ja, bij elk onverhoord gebed, wakkert mijn innerlijke boosheid verder aan en op dit moment van schrijven, voel ik mij van binnen koken.

Het lijkt op een vulkaan, die op het punt van uitbarsten staat en zijn lava in luttele seconden over de grond uitspuwt. Heet, verschroeiend en dodelijk makend. Is dat wat er gebeuren zal wanneer mijn innerlijke vulkaan open barst vraag ik mij nu af. Zal ik met mijn lava (= boosheid, frustratie) de mensen in mijn omgeving verschroeien, kapot maken, pijn doen en van mij afstoten? Is dat waar het op uitloopt?

Zal het uiteindelijk zover komen, dat na verloop van tijd/jaren mijn gebeden nog altijd niet verhoord zijn en ik verbittert, eenzaam en alleen achterblijf. ‘O God, bid ik, laat dit niet gebeuren. Help mij om niet te verdrinken in mijn eigen boosheid. Leer mij om mijn boosheid in bedwang te houden en net als Koning Salomo te bidden: ‘Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden, HEERE, mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat Uw dienaar voor Uw aangezicht bidt.’ (2 Kron. 6).

Steeds herhaalt dit zinnetje zich als een terugkerend refrein in een lied. Steeds weer bid Salomo ‘Luistert U dan uit de hemel’. Het lost niks op, het brengt niet de verhoring tot stand (althans niet direct) maar het geeft Salomo wel rust en innerlijke vrede. Salomo kan door dit ene zinnetje al zijn vragen en verlangens onder woorden brengen in een gebed tot God.

Ondanks teleurstellingen, verdriet, moeite, zorg en pijn kan deze zin: ‘Luistert U dan uit de hemel’ ook in jou en mijn leven het gebed zijn wat ons de kracht geeft en de hoop biedt om door te gaan. God weet wat er in jou en mijn hart omgaat. Hij kent en doorgrondt ons (Ps. 139). Hoe het van binnen ook stormt, wat er ook aan boosheid, bitterheid en wrok zit, God is er mee bekend.

Hij luistert

De enige manier om hiermee om te leren gaan is door het in een gebed te belijden aan God. Hij luistert naar elk gebed dat is zeker maar het is aan Hem of Hij deze verhoren zal. Dat is niet gemakkelijk, dat weet ik uit ervaring, maar toch wil ik proberen om de komende periode, juist wanneer een gebed (weer) niet verhoord is, mijn boosheid mij dreigt te overmeesteren, in gebed te gaan en enkel dat ene zinnetje uit te spreken: ‘God, luistert U dan uit de hemel naar mijn smeekgebed’. De teleurstelling en pijn gaan hiermee niet weg, het verdriet van een onvervuld verlangen verdwijnt hiermee niet maar het maakt dit alles wel een stukje dragelijker.

Ik weet niet met welke onverhoorde gebeden jij worstelt. En ik weet ook niet wat dit met jou als persoon doet. Ik hoop alleen dat je ondanks alles blijft bidden. Ook als het soms zo zinloos lijkt. God weet wat Hij doet en wij moeten leren om ondanks alles vertrouwen te blijven houden in Hem en Zijn plannen met jou en mij.

Dat is een groei- en leerproces in een. Maar bovenal een les in loslaten en vertrouwen.


PUUR!vandaag boekentip

gebeden‘Boek over bidden’ van Pete Greig is een inspirerende en praktische gids voor het gebed. Iedereen bidt, maar niemand vindt het makkelijk. We kunnen er allemaal wel een beetje hulp bij gebruiken. Al is het alleen maar om ons gebedsleven op te frissen. Met die insteek heeft Pete Greig een boek geschreven waarin alle elementen van het gebed aan de orde komen.

Daarnaast hebben bekende bidders uit verschillende tradities een plek en stipt de auteur alle vormen van gebed aan. Een zeer inspirerende en aansprekende gids voor iedereen die al jaren bidt, maar ook voor degenen die wel willen bidden, maar niet weten hoe te beginnen.

Bestel dit boek voor €18,99

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *