Ik zal u niet loslaten, Ik zal u niet verlaten

10 augustus 2018
Delen via:

Wanneer ik de bemoedigende woorden uit Jozua 1:5 lees: “Niemand zal tegen u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik mét Mozes geweest ben, zo zal Ik ook mét u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten”, – dan bid ik, dat deze belofte van God ook vandaag de dag voor mij geldt. Ook ik heb het nodig, dat God mij terzijde staat, bemoedigt en (aan)sterkt om Zijn weg te gaan. Ook al ben ik bang, onzeker en vol twijfels of ik het überhaupt wel (aan)kan! Allerlei vragen dwarrelen door mijn hoofd: is de weg die Hij bedacht heeft, wel goed begaanbaar vóór mij? Kan en durf ik dit wel? Stel dat de weg mij niet bevalt, wat dan? Stel dat Hij het onmogelijke van mij vraagt? Stel dat… En wat dan?

Ja, ik kan nog een heel aantal redenen bedenken waarom ik zelf persoonlijk, voor een andere richting zou kiezen. Eén die beter bij mij past (in mijn goed geplaveide en geëffende straatje) en als het even kan, het liefst zonder blokkades en wegversperringen! Lekker gemakkelijk! Maar tegelijkertijd besef ik me dat er dan geen ruimte is voor avontuurlijke routes en dan doe ik geen nieuwe ontdekkingen maar alles precies volgens de routeplanning.

Diep van binnen snak ik juist naar avontuur, maar de angst houdt mij tegen! Ik ben bang om iets nieuws aan te gaan en dat ik de verkeerde weg kies, waardoor ik spijt krijg van mijn genomen beslissing. En wat dan?!

Ze zeggen wel “er is altijd een weg terug” en “vele wegen leiden naar Rome”, maar ik moet het allemaal nog maar eens zien. Wantrouwend en pessimistisch als ik van nature denk!

Toch weet ik, dat als ik géén andere route (uit)probeer er ook géén nieuwe uitdagingen zullen komen en mijn leven zo eentonig, weinig inhoudsvol (laat staan verrassends) zal blijven voortgaan! Wanneer ik daar alleen al bij stil sta, verstikt dit mij al!

In gedachten bid ik:

“Heer, help mij en moedig mij net als Jozua aan. Sta mij terzijde en houd mijn handen vast wanneer ik de 1ste stap wil gaan zetten. Laat mij niet los, want ik ben bang om mijn richting/koers te wijzigen. Ik weet vanuit de Bijbel dat, Uw liefde mij altijd zal blijven vergezellen, waar ik ook heen ga”, maar toch blijft de angst mij in z’n greep houden! En wanneer ik deze blijf toelaten in mijn leven, zal er nooit een verandering tot stand komen. Iets wat mij totaal niet opbeurt en hoop biedt. Verre van dat zelfs! Help mij Heer, alstublieft help mij”.

Ik vraag me stilletjes af of deze angst ooit zal verdwijnen. Zal er een dag komen waarop ik géén angst, twijfels en strijd in mijn denken, meer zal hebben? Ik verlang er naar, want ik snak ernaar om voor altijd bevrijdt en verlost te zijn van de boeien die mij nog elke dag omknellen en belemmeren in mijn gaan en staan.

God, U bent in staat om het onmogelijke mogelijk te maken! U alleen kunt mij bevrijden van mijn angst, onzekerheid en mijn twijfels over de onbekende weg, de toekomst! Wilt U mij helpen, sterken en toerusten om mijn weg vol vertrouwen en mét vaste tred te gaan!

Leer mij om de woorden van Salomo (Spreuken 16:3) “Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen” te laten resoneren in mijn hart!

Hoe bang en onzeker ik ook ben, ik houd mij vast aan U en Uw belofte tot mij toe gesproken (Jeremia 29:11): “Ik heb jou geluk voor ogen, niet je ongeluk – Ik zal jou een hoopvolle toekomst geven, Mijn plan met jou staat vast” spreekt de Heere!

En ja, deze God en Heer is vandaag nog altijd dezelfde. Zoals Hij Jozua terzijde stond, zo wil Hij jou en mij vandaag de dag ook terzijde staan! Wat een bemoediging voor ons! Welke weg Hij ons ook laat gaan, hoe zwaar en onbegaanbaar deze (vooralsnog) ook lijkt, Hij zal jou en mij niet loslaten en Hij zal ons niet verlaten!

Ga in vertrouwen – want Zijn liefdevolle nabijheid zal jou altijd vergezellen!

 

Ga
in Mijn
Naam en Ik
Zal jou terzijde staan
Altijd!

Wat zei Jezus over bidden? Hoe gaf Hij zijn eigen gebedsleven vorm? Wanneer bad Hij en waar? En waarom is het zo belangrijk om zijn uitnodiging om te bidden van harte te omarmen? Aan de hand van de vier Evangeliën neemt ‘Bidden’ van Theo van den Heuvel je mee in wat wij van Jezus zelf kunnen leren over bidden. Kenmerkend is dat Jezus geen stappenplan geeft, maar een uitnodiging doet om te komen, te kijken en te leren.


In Slowfood, broodnodige gesprekken over het Onze Vader, samengesteld door Claartje Kruijff (Theoloog des Vaderlands 2017), gaan zes theologen uit de christelijke, joodse en islamitische traditie in gesprek over het eeuwenoude gebed Onze Vader. Open en eerlijk schrijven zij over existentiële thema’s als wil, brood, schuld, vergeving en verlossing.     

Reacties (3)

 • Gineke schreef:

  Zelf heb ik een gegeneraliseerde angststoornis waar ik waarschijnlijk nooit meer vanaf zal komen. Wat er hier geschreven staat is zo herkenbaar voor mij. Het raakt me. Bedankt voor het delen van deze mooie en liefdevolle woorden!

 • Nelly van den Dool schreef:

  Bedankt voor deze woorden. Zo herkenbaar. Ikzelf al meer dan 1 jaar in ziektewet bij het UWV. as. Maandag gesprek met arts. Zelf zit ik nog in min herstelperiode en ik ben er nog lang niet. Maar toch….. die angst van wat zullen ze zeggen en doen. Maar God weet het al en ik mag op Hem vertrouwen.

 • Thorinda schreef:

  Dappere Gineke,
  Ik ben blij en dankbaar dat ik jou met deze column tot bemoediging heb mogen zijn.
  Ik hoop en bid dat God jou angsten weg wil nemen. Hij is een God die het onmogelijke, mogelijk kan maken!

  Veel sterkte toegewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *