Laat me doen wat U wilt zegenen

19 december 2017
Delen via:

Dit jaar ben ik niet begonnen met goede voornemens, want hoe langer ik erover nadacht, hoe vreemder ik die gewoonte vond. Wel heb ik in het begin van dit jaar een moment van rust genomen en nagedacht over mijn plannen en verlangens voor het nieuwe jaar.

Zegenen

Er rolde een heel lijstje uit – spreken, schrijven, vertalen, stichting Selah, Eva, kerk, familie, vrienden, gezin, mijn huwelijk en ergens tussendoor hopelijk ook nog wat tijd voor mijzelf. (één en ander in geheel willekeurige volgorde opgesomd, hoewel ik moet toegeven dat die tijd voor mijzelf inderdaad vaak als laatste komt of helemaal niet lukt. Dat is nog wel een verbeterpuntje ;-))

In een schriftje heb ik al die dingen uit het lijstje wat verder uitgewerkt, en daarmee toch wel een paar kantjes weten te vullen.

Daarna las ik alles nog eens terug en heb ik de lijst als het ware aan God voorgelegd: ‘Heer, plannen en verlangens genoeg, maar hamvraag is: wat wilt U dat ik doen zal? Welke dingen op deze lijst zijn werken die U voor mij hebt voorbereid, en welke dingen komen vooral uit mijn eigen koker en eigen (goede en verkeerde) motieven voort?’
Voor mij heel belangrijke vragen, want ik wil niet bidden, zoals ik vroeger deed: ‘Heer, wilt U zegenen wat ik doe?’ maar ‘Heer, laat me doen wat U wilt zegenen.’
(Of, beter geformuleerd: ‘Laat ons doen wat U wilt zegenen,’ want zonder de steun en toewijding van mijn man zou ik zeker negentig procent van mijn lijstje kunnen schrappen).

Selah

Inmiddels is het jaar al weer volop begonnen en ben ik met een aantal dingen van het lijstje druk aan de slag, maar voor elke dag van het jaar (en al die jaren die daar nog op mogen volgen) is het mijn gebed dat mijn man en ik samen een leven mogen leiden waarin onze trouwe en liefdevolle God en Vader verheerlijkt wordt, een leven tot Zijn eer, niet tot het mijne of het onze.
Dat we niet zullen schitteren om onze eigen glans te laten zien,

maar om Zijn glans te weerkaatsen.

Dat we (onder andere) via het spreken en schrijven verschil mogen maken in het leven van vrouwen (en mannen), dat ze geraakt mogen worden, tot behoud van henzelf en tot vreugde van Hem, die hen geschapen heeft.
Dat we een doorstromend en zuiver kanaal van Zijn liefde mogen zijn.
Dat we Selah*-mensen mogen zijn en mogen delen van alles wat we zelf van Hem ontvangen hebben en nog zullen gaan ontvangen.

En vanuit dit verlangen kijk ik vol verwachting uit naar de werken Die God voor ons in het nieuwe jaar al heeft voorbereid.

Jij ook?

*Selah betekent onder andere: geven wat je hebt ontvangen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *