Medeleven (be)tonen

19 januari 2020
Delen via:

Wanneer ik de tekst lees uit Romeinen 12:15 waar staat: ‘Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft’, dan zet deze tekst mij even stil. Want doe ik dat? Ben ik blij wanneer iemand bijvoorbeeld dolgelukkig vertelt dat ze zwanger is, terwijl mijn moederhart hier al zolang naar verlangt.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit heel moeilijk vind en soms voelt het zelfs als een onmogelijkheid. O, ik kan mij heel blij voordoen, dat zeker, maar deze blijdschap is niet altijd even oprecht. Helemaal niet wanneer het om iets gaat wat mij persoonlijk raakt.

Delen

Toch roept Paulus ons hier in de brief aan de Romeinen op tot deze daad van medeleven. Ongeacht of we nu zelf blij of verdrietig zijn, we moeten leren om ondanks alles te delen in de blijdschap en/of het verdriet van de ander. Maar ja, hoe kunnen jij en ik dit in praktijk brengen, denk ik nu al schrijvend. Er bestaat helaas géén handleiding die tips aanreikt om onszelf hierin te oefenen. Anders had ik dit gelijk gedownload.

Want hoe makkelijk is het om puur volgens een handleiding aan de slag te gaan en simpelweg de regeltjes op te volgen die een ander ons voorhoudt. Geen kunst aan toch? Maar dat is niet de manier zegt Paulus, om deze opdracht in praktijk te brengen. Lees de eerste verzen van Romeinen 15 maar. Paulus doet hier een beroep op Gods barmhartigheid en geeft aan dat God van jou en mij vraagt, dat wij onze gezindheid (=onze houding) vernieuwen.

Vernieuwend leven

Daar ligt de sleutel tot een vernieuwend leven. Een leven waarin we oprecht gemeend blij met en voor de ander kunnen zijn. Ja, waarin we onszelf en onze gevoelens als het nodig is kunnen wegcijferen, omwille van de ander. Het begint met een verandering bij onszelf.

Zoals de quote ook zegt:

‘De verandering die je bij de ander wilt zien, moet jezelf maken’.

En zo is het ook echt. Wanneer jij en ik deze oproep van Paulus niet ter harte nemen, en niet leren om blij met de blijden te zijn en verdriet te hebben met hen die verdrietig zijn, hoeven we ook niet te verwachten dat het omgekeerd wel het geval is. Sommige situaties vragen vanuit onze kant om offers en zelfopoffering en dat zijn twee dingen die wij mensen liever omzeilen. Althans ik wel.

Liefde van God

Maar weet je wat nou zo jammer is, wanneer jij en ik deze twee werkwoorden niet leren toepassen, wij onszelf niet klein willen maken omwille van de ander, géén medeleven tonen richting hem of haar, dan zullen we nooit de immense diepte, wijdte en liefde van God ervaren.

Want God wil juist dat we meeleven met de ander, onszelf niet hoger achtte of beter ten opzichte van hem of haar. Integendeel zelfs. We moeten onze levenshouding, onze omgang met elkaar, ieder voor zich, onder de loep nemen en kijken waarin we kunnen verbeteren of wellicht zelfs moeten veranderen.

Alleen zo kunnen we ontdekken wat God wil van jou en mij. Dat dit veranderingsproces niet zonder slag of stoot gaat, dat weet ik wel zeker. Maar daarom is het ook zo mooi dat Paulus door middel van deze brief aan de Romeinen, indirect ook voor ons vandaag een beroep doet op Gods barmhartigheid.

Want zonder Zijn barmhartigheid, liefde en geduld met ons, zullen wij deze opdracht nooit kunnen volbrengen. Maar wanneer we dag in, dag uit voor ogen blijven houden, dat Hij het grootste offer, lang geleden al volbracht heeft en dat Hij op het zwaarste moment in Zijn leven, nagenoeg géén enkele vorm van medeleven ontving, en toch ondanks alles, tot Zijn laatste ademteug, oprecht met de ander bewogen bleef. Ja, zelfs met de misdadiger naast Hem.

Oprecht

Ongelofelijk, zover als Zijn medeleven reikt! Hij kijkt voorbij Zijn eigen verdriet, moeite en pijn en ziet enkel de blijdschap over het behoud van jou en mijn leven.

Ik hoop en bid dat dit ons tot voorbeeld mag strekken wanneer er een beroep op ons medeleven gedaan word. Voorbij je eigen omstandigheden kijken en je proberen te verplaatsen in de ander. Oprecht blij zijn met de blijden en verdriet hebben met hen die verdrietig zijn. Dat is meeleven tot in de diepste diepte en de hoogste hoogtes. Ja, dat is hoe Jezus het ons voorhoud! 


PUUR!vandaag boekentip

blijIn ‘Hoe overleef ik mezelf?’ biedt psycholoog en psychotherapeut Jörg Berger inspiratie om aan jezelf te werken. Berger beschrijft beproefde manieren om inzicht te krijgen in onszelf, onze eigen moeilijke kanten en valkuilen en om ons gedrag te veranderen. Als we onder druk staan, reageren we geprikkeld. Soms kwetsen we anderen. We maken anderen aan het schrikken of stellen hen teleur. Ook mensen die we graag mogen, maken we het weleens moeilijk. Het boek is rijkelijk voorzien van voorbeelden uit het dagelijks leven en bevat concrete adviezen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *