Nehemia, man van gebed

10 april 2021
Delen via:

De laatste tijd gaan mijn gedachten geregeld richting Nehemia. Als schenker had hij een belangrijke functie aan het hof van de koning. Maar zijn hart lag bij zijn familie en volk die eens in het glorieuze Jeruzalem woonden, dat nu onder een dikke laag puin bedolven ligt.

Wanneer hij dit nieuws via zijn broer Hanani te horen krijgt, huilt hij bittere tranen (in de oude vertaling staat ‘wenen’). Dagenlang bidt en vast hij voor zijn volk. Hij is in diepe rouw over de verwoesting van zijn stad. Hieruit kun je opmaken dat Nehemia een bewogen man is, die zich het lot van zijn volksgenoten sterk aantrekt.

In hoeverre geldt dit voor jou? Trek jij je het lot van anderen aan, of ga je hier volledig aan voorbij, en leef je vrolijk verder? Misschien goed om hier eens bij stil te staan. Juist nu in deze tijd waarin een stukje medemenselijkheid van zoveel betekenis kan zijn voor een ander. Jij kunt voor die ene persoon ‘een Nehemia’ zijn.

Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? De wijze waarop Nehemia voor zijn volksgenoten bidt. Elk gebed begint hij met: “Och Heere, laat toch Uw oor opmerkzaam zijn en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar”. Begin jij je gebed ook zo? Ik niet. Maar ik zou graag willen leren om zo te bidden. Ontvankelijk in plaats van veeleisend. Wachtend en verwachtend! Dat is moeilijk, maar tevens wat bidden ten diepste inhoudt.

Praten met God. Je hart openstellen voor Hem. Al je zorgen aan Hem toevertrouwen. Nehemia leert het ons, aan de hand van zijn gebed(en). Hij leeft in diepe afhankelijkheid van God. Hij vertrouwt God alles toe en laat het aan Hem over wat Hij hiermee doet. Vervolgens gaat hij niet passief achteroverzitten. Nee, hij biedt zichzelf aan om een begin te maken met de wederopbouw van Jeruzalem. En God stemt hiermee in.

Hij geeft Nehemia de mensen en middelen om deze missie uit te voeren. Ik hoop dat dit jou mag bemoedigen. Misschien sta jij op dit moment ook voor een onmogelijke missie. Weet dan dat God je bij wil staan. Hij wil voorzien in de dingen die je nodig hebt. Leer van Nehemia en blijf ondanks tegenspoed, al biddend doorgaan in het vaste vertrouwen dat Hij jouw gebed hoort en op Zijn unieke wijze verhoren zal.


Lessen voor het leven is een serie bijbelstudies van Max Lucado, waarin de auteur telkens in twaalf hoofdstukken een bijbelboek uit het Oude Testament uitdiept.

Ezra & Nehemia, het derde deel in deze serie, gaat over de wederopbouw van Jeruzalem en de dienst aan God. Daarin vervulden Ezra en Nehemia beiden een eigen rol, de rollen die we nog steeds terugzien in gemeenteopbouw vandaag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *