Profetische voorzegging gaat in vervulling

14 april 2019
Delen via:

Vandaag is de laatste Lijdenszondag van de 7 in totaal. De afgelopen weken stonden we in de kerken en op de scholen stil bij het lijden en sterven van Jezus.

Ook Lukas beschrijft in zijn boek over “Jezus die in Nazareth verworpen word” (Lukas 4). Nazareth, de plaats waar Hij opgroeide samen met zijn ouders, broers en zussen. De plaats waar Hij speelde met andere kinderen, zijn vader hielp in de timmermanswerkplaats en waar Hij onderwijs gaf in de synagoge. Zo ook nu vandaag op deze sabbatdag waar Lukas over schrijft. Zoals Hij gewoon was, stond Hij op om te lezen (vers 16) en één van de leiders overhandigde Hem het boek van de profeet Jesaja, waaruit Hij begon te lezen. En nadat Hij het boek dicht gedaan had, sprak Hij de woorden (vers 21): “Heden is dezeSchrift in uw oren in vervulling gegaan”.

Wanneer ik deze woorden lees, blader ik al snel naar het Bijbelboek Jesaja om de woorden op te zoeken, waar Jezus naar verwijst. Ik kom uit bij Jesaja 53 vers 3-5 waar beschreven staat:

“Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen”.

Zijn eigen lijdensweg

In deze sabbatsdienst verklaard Jezus d.m.v. de woorden uit Jesaja, onomwonden dat deze voorspelling in vervulling zal gaan. En dat roept bijna als vanzelf een tegenreactie op van de luisteraars. Hun aandacht gaat direct uit naar Degene die deze woorden uitspreekt. Zouden ze Jezus met voorbedachte raden het boek van Jesaja gegeven hebben omdat ze op zoek waren naar bewijsmateriaal of zou het puur een toevallige samenloop van omstandigheden zijn geweest, vraag ik mij al lezend af. Jezus, leest in Jesaja, Zijn eigen lijdensweg weg voor. Wat zal dat moeilijk geweest zijn. Op voorhand te weten wat je allemaal te wachten staat, het zelfs zwart op wit gedrukt zien staan, bijna onmenselijk alsof het niet voldoende is dat Hij deze weg moest gaan omwille van onze zonden.

Toch is Jezus zelf degene die de woorden uitspreekt: “Heden is deze Schrift in uw oren invervulling gegaan”. Waarom zou Hij dit gedaan hebben? Zou Hij de toehoorders a.d.h.v. deze woorden hebben willenvoorbereiden, zodat ze niet overijl overvallen zouden worden door dit gebeuren? We lezen er nergens iets over, maar het zou mij niet verbazen als dit Zijn beweegreden geweest is.

Jezus stopt zomaar halverwege het lezen uit Jesaja, en er valt vervolgens een diepe stilte. Wat zal er op dat moment door de gedachten van de mensen heengegaan zijn? Sommige zullen Zijn woorden voor waar(heid) aangenomen hebben maar er zullen er ongetwijfeld ook geweest zijn, die Zijn woorden in twijfel hebben getrokken. Wat zal ik gedacht hebben, wanneer ik hiertussen had gestaan vanochtend? Waarschijnlijk iets in de trant van: “Hoe is dit mogelijk Heer, U bent toch Almachtig. U bent toch de Redder van de wereld, waarom gaf U toe en bood U geen enkele weerstand” en misschien zou ik het zelfs wel hardop uitgesproken hebben.

Uit liefde

Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat Hij dit alles vrijwillig toeliet. Soms denk ik weleens, dat Hij veel meer volgers zou hebben gehad, wanneer Hij zichzelf van het kruis gered had maar Hij deed het niet. Hij verdroeg de smaad, hoon en pijn, zodat de woorden uit Jesaja in vervulling zouden gaan. Maar bovenal verdroeg Hij deze lijdensweg uit liefde voor jou en mij. Hij wilde ons dit lijden besparen. Ongelofelijk toch! Wie kan ooit Zijn gedachten begrijpen? Wie kan ooit Zijn wegen doorgronden? Geen mens, nee zelfs niet één maar dat is ook niet de kern van het Lijdensevangelie. Jezus wil d.m.v. Zijn lijden, dat wij als getuigen optreden naar de mensen in-en om ons heen. Andere vertellen over Zijn volbrachte werk aan het kruishout, zodat er straks een menigte van toehoorders rondom Hem zal staan, al zingend en juichend de prachtige woorden:

Heilig Lam van God,
heilig Lam van God,
Dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God,
Jezus, Jezus,
Heilig Lam van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *