Supermam Bijbelstudie | Gebed

1 november 2020
Delen via:

In november delen we elke zondag een bijbelstudie van thema’s uit het boek Supermam van Priscilla Docter-Agteres

We moedigen je graag  aan om samen met moeders in jouw omgeving deze thema’s te bespreken. Maak een app groepje aan of spreek een avond af via zoom. Of ga met 1 of 2 andere vrouwen koffie drinken bij elkaar en bespreek de vragen en opdrachten. 

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’ Efeziërs 3:20

Gebed

Onderschat de kracht van het gebed niet. Ik logeerde regelmatig bij mijn biddende oma. Altijd als ik wakker werd, zat ze aan de keukentafel met haar Bijbel voor zich. Ik wist dan dat ze al uren wakker was en de Heere had gezocht. Als we samen baden dan bad ze vurig, en regelmatig ging dit gepaard met tranen waaruit ik de liefde voor de Heere Jezus proefde.

Zij was voor haar 12 kinderen, 38 kleinkinderen en 45 achterkleinkinderen de motor. Door haar gebed zijn al haar kinderen gezegend met een muzikaal talent en zo ontstond in 1966 de meest bekende Nederlandse gospelgroep De Burning Candles. Door haar gebed is ze met haar gezin vanuit Indonesië na een bootreis van 3 maanden (met 5 kinderen!) veilig in Nederland aangekomen. Alles was haar onbekend maar toch wist ze zich Nederland eigen te maken.

In grote afhankelijkheid van God ontdekte ze nog meer de kracht van het gebed en gaf ze dat door aan al haar nakomelingen. Ik geloof dat dit boekje niet tot stand zou zijn gekomen als ik geen biddende oma achter mij had staan. Ik mocht 4 jaar in Uganda wonen en werken. Na 5 keer malaria te hebben gehad en uit vele gevaarlijke situaties te zijn gered, geloof ik dat het voortdurende gebed van mijn oma als een beschermende mantel voor mij heeft gediend en mij zelfs in leven heeft gehouden.

Op 10 mei 2014 overleed zij. Tijdens de rouwdienst zei ik: laten we haar voorbeeld navolgen, zoals zij Christus navolgde. Mijn oma legde letterlijk haar leven af voor Hem die zoveel meer kan doen (Dag 92 – Jouw tijd met God) 49 dan wij bidden of beseffen.

Lieve moeder, wat jouw situatie ook is, onderschat het gebed niet, Jakobus 5:17 zegt: ‘Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.’ Wij zijn gewone moeders, maar we dienen een buitengewone God die meer kan doen dan wij ooit zullen kunnen bedenken of beseffen! Wees bemoedigd vandaag en bid voortdurend.

Vragen

  • Bid jij iedere dag, regelmatig of bijna nooit? Waarom vind je dat wel/niet belangrijk?
  • Hoe vul je deze tijd van gebed in? Zou je daarin nog iets willen veranderen of vind je het prima zo?
  • Heb je wel eens een gebedsverhoring meegemaakt? Noem een voorbeeld.
  • Bid je ook samen met je man of met iemand anders? Zo ja, hoe en wanneer? En hoe ervaar je dit?
  • Bid je ook specifiek voor je kind(eren)?
  • Bid jij met je kind(eren)? Hoe doe je dat? Hoe vaak en wanneer? En hoe ervaren jij en je kinderen dit?

Volgende week gaan we verder met het thema ‘Gebed’

 


In haar nieuwe boek ‘Supermam’ leert Priscilla Docter-Agteres vrouwen het moederschap te omarmen met hart en handen. Priscilla, zelf moeder van vijf kinderen, ziet een grote hulpvraag groeien onder de moeders. De vraag om met andere moeders ervaringen uit te wisselen over de opvoeding.

Bestel dit boek voor €14,99

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *