Van vrijheid naar bevrijding…

9 november 2020
Delen via:

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land en volk bevrijdt werd na jaren in oorlog te hebben geleefd.

Voor ons vandaag de dag bijna niet meer voor te stellen, hoe dit geweest moet zijn. Elke dag in onzekerheid te moeten verkeren, niet wetend of je het einde van de dag zal meemaken. Als achterblijvende vrouwen, moeders en kinderen, je afvragend hoe het je man, zoon/zonen vergaat daar in die verschrikkelijke kampen zoals Auschwitz. Dag in dag uit, moesten deze mannen en jongens al zwoegend en zwetend greppels graven. Van de vroege ochtend tot de late avond. Eten en drinken kregen ze bijna niet en wat ze kregen was amper genoeg om op krachten te blijven. Vele vonden alleen hierdoor al de dood. Uitgehongerd, uitgedroogd, uitgeput en volledig van hun krachten berooft. Afgrijselijk! Wreed! 

Vaste routines en gewoontes

Als ik denk aan al deze mannen en wat zij hebben moeten doorstaan, moet ik beschaamd toegeven dat ik maar weinig stil sta bij het feit dat ik elke dag weer in vrijheid kan en mag leven. Deze lang geleden verworven vrijheid zie ik vandaag de dag als een vanzelfsprekendheid. En dat is niet goed. Want juist die dingen die je als vanzelfsprekend gaat zien, zijn vaak van het grootste belang. Kijk alleen in deze bizarre tijd al, hoe we de gewone alle dagelijkse dingen (de vanzelfsprekende dingen) nu als een groot goed en zelfs als een voorrecht zien.

We dachten voor dit virus niet echt na, over bijvoorbeeld op bezoek gaan bij familie en vrienden. We vonden dit heel normaal. Naar de supermarkt gaan, de kapper, tandarts, of de sportvereniging, het was een vanzelfsprekendheid. Dit hoorde gewoon bij ons dagelijks leven. Vaste routines en gewoontes. Maar nu komen we tot het besef dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn. We worden stil gezet. En ja, dat werden de mensen in de oorlog ook.

Van het een op andere moment stond hun leven volledig op zijn kop. Andere machthebbers bepaalden hun gaan en staan. Zij hadden zelf geen zeggenschap meer over hun leven. Hun vrije leven werd een leven in gevangenschap. Hoe hebben zij dit al die jaren vol kunnen houden vraag ik mij af?

Kracht en hoop

Konden ze nog wel kracht en hoop halen uit de woorden uit de Bijbel? Of stierf hun geloof langzaamaan af, net zoals zij zelf ook lichamelijk gezien beetje bij beetje wegstierven. Ik kan me voorstellen dat je in de barakken, opgepropt tussen stinkende lichamen in, waarvan sommige zelfs lagen weg te rotten, maar moeilijk in een God kunt geloven die goed en liefdevol is. Want die goedheid was daar totaal niet te zien, laat staan te voelen. En toch als ik denk aan Corry ten Boom en haar zus, dan blijkt het wel mogelijk te zijn, om ondanks zulke barbaarse omstandigheden het geloof in God te behouden. Zij tweeën zijn daar onder andere het voorbeeld van. Mede dankzij hun geloof kwamen medegevangen tot geloof.

Prachtig en tegelijkertijd iets om jaloers op te worden. Want ik besef dat mijn geloof zo sterk niet is. Ik wankel maar al te snel wanneer iets tegenzit. Ik roep het dan vaak uit naar God en roep Hem te verantwoording. Terwijl ik diep van binnen weet dat dit een zonde is. Hij bepaalt de loop van de dingen. Hij beschikt over het leven van ons mensen en niet wij. Al denken wij maar al te vaak dat wij de regie van ons leven zelf in de hand hebben.

Ware vrijheid

Hoogmoed en trots houden ons gevangen. En ja, dan besef ik weer eens temeer, we leven tegenwoordig wel in vrijheid en zijn niet langer in oorlog (althans ons land niet) maar echt bevrijd zijn we (nog) niet. De één zit gevangen in zijn/haar eigen ik-gerichtheid, de ander zit gevangen in schuld en schaamte. Weer een ander voert strijd tegen de wereldse verleidingen en wellusten en onze vrijheid blijkt maar beperkt te zijn. Tot op zekere hoogte voelen we ons misschien wel vrij maar als we dieper gaan, tot de kern komen, dan ontdekken we laag voor laag, hoeveel blokkades er nog in ons persoonlijke leven zijn, voordat we echt bevrijd zijn. En ja, dan bedoel ik de ware vrijheid waar we over lezen in de Bijbel.

Vrijheid die bevrijding tot stand brengt. Bevrijding van alles wat ons nu vandaag de dag nog in zijn greep heeft. De dingen die ons nu nog geboeid houden waardoor echte vrijheid nog ver van ons afstaat. Vrijheid die alleen God ons kan geven, wanneer wij onze eigen oorlog staken en Hem de strijd laten voeren.

Staat er niet in de Bijbel ‘Staak de strijd en erken dat ik God ben’ en iets verderop ‘De Heer, je God zal in je midden zijn, Hij is de Held die je bevrijdt, Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij zwijgen, in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen.’

Getuigen deze twee teksten er niet van dat God de Enige is die onze strijd/oorlog kan beëindigen. Hij alleen beschikt over de macht die ons de bevrijding kan schenken. Misschien duurt het wel 75 jaar voordat je deze vrijheid ervaart of net als bij het volk Israël in Egypte 400 jaar. Maar weet dat bij God één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Dus hoelang je ook moet wachten op deze bevrijding.

Hoelang God misschien ook blijft zwijgen in jouw leven, een ding is zeker, Hij doet dit vanuit Zijn liefde en er komt, ja dat is een zekerheid, er komt een dag waarop Hij jou als een Held bevrijden zal. Het enige wat Hij van jou verlangt, is dat jijzelf stopt met oorlogvoeren en Hem de strijd laat strijden. Hij zal het doen voor jou. Net zoals Hij de generaties voor ons bevrijdt heeft, en ook de generaties na ons nog zal bevrijden. Want Hij is getrouw en degene die het ook doen zal! Laat los en laat Hem, Zijn werk doen in jou leven! Dan alleen zul je waarlijk vrij zijn! Ja, levenslang bevrijd!


PUUR!vandaag boekentip

vrijheidVerlangen naar vrijheid’ is een inspirerend boek over wandelen met God en vrijheid vinden in Hem. Jorieke Eijlers-Fredrikze zocht lange tijd haar identiteit buiten God. Totdat ze niet meer verder kon en in een diepe burn-out belandde. Maar God bevrijdde haar van de slavernij van (zelf-)oordeel, pleasen en presteren. Samen met haar programma-redacteur Thijs Noorlandt beschrijft ze haar levensreis naar vrijheid, afgewisseld met de reis van het volk Israël naar het beloofde land. Met veel quotes van reisgenoten als Arie de Rover en psycholoog Marieke Meijer, bemoedigende verhalen en fun facts.

Bestel dit boek voor €17,99

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *