Vergeet niet te danken!

4 september 2019
Delen via:

Wanneer ik vanochtend tijdens het ontbijt de woorden uit 1 Thessalonicenzen 5:18 lees waar staat: ‘Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’, word ik gelijk weer op scherp gezet. Want hoe vaak vergeet ik niet om God te danken? Heb ik Hem bijvoorbeeld wel gedankt voor de fijne dag van gisteren? Heb ik Hem wel gedankt voor Zijn hulp bij het aangaan van een lastige uitdaging, die dankzij Hem ook gelukt is? En heel recent, heb ik Hem vanochtend wel gedankt voor deze nieuwe dag?

Helaas moet ik bekennen dat ik dit niet gedaan heb. Een tekortkoming van mijn kant, waar ik een verandering in moet aanbrengen. Dat is niet gemakkelijk en vraagt van mij enig dóórzettingsvermogen. Maar zoals ik net ook las: ‘Wanneer je deze goede gewoontes eenmaal onder de knie hebt, dan zien jedagen er heel anders uit’en daar ben ik absoluut van overtuigd.

Genadig is de Heer, want wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent géén grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden – veelvuldig blijkt Zijn trouw.

Positief daglicht

Want juist door te danken en dankbaarheid te tonen, bekijk je het leven vanuit een positief daglicht. Zie je de dingen die je anders over het hoofd zou zien of misschien zelfs helemaal niet zou zien. We lopen maar al te vaak met oogkleppen op en hierdoor ontgaat ons zoveel moois. Maar wanneer we onszelf dagelijks trainen in dankbaarheid zullen onze ogen geopend worden voor de zegeningen waarmee God ons overlaat, dankzij Zijn genade.

Zoals er in Klaagliederen 3:22 ook staat: Genadig is de Heer, want wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent géén grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden – veelvuldig blijkt Zijn trouw. ’Rijke woorden met een evenzo rijke en waardevolle inhoud. Woorden die jou en mij, vandaag de dag aansporen om dankbaar te zijn.

Er is elke dag wel minimaal één reden tot dankbaarheid te noemen, namelijk alleen al het feit dat we leven mogen en dankzij Gods trouw nog in leven zijn. Misschien moeten jij en ik maar eens beginnen met elke morgen, tegen God te zeggen: ‘Dank U Heer, voor deze nieuwe dag. Wat deze mij ook brengen zal aan mooie en moeilijke dingen, ik wil U allereerst danken voor Uw trouwe zorg en onverdiende goedheid.

Het fundament

Het zal in het begin wat onwennig zijn, daar ben ik van overtuigd. Maar na verloop van tijd, zal deze goede gewoonte ons zo eigen worden, dat het niet langer onwennig voelt maar eerder vertrouwd. En is dat niet hét fundament waarop dankbaarheid gebouwd is. Vertrouwen op God en in God (Sarah Young). En zoals het lied ook zo mooi verwoord:God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.’

En ja, ook vandaag roept Hij jou en mij op, om dankbaarheid te tonen. Hij wil dat we elke dag een moment aangrijpen, om stil te staan bij alle zegeningen die Hij ons schenkt en nog schenken zal. Dat vraagt van onze kant tijd, een moment van bezinning en inkeer. Ja, een moment van rust ondanks al onze taken en bezigheden. Ook hierin moeten we prioriteiten stellen. Niet langer volgens onze oude, vast geroeste gewoonten voort blijven gaan, maar deze laten ombuigen door Hem en Zijn goede gewoonten aanleren.

Ik weet van mijzelf dat ik dit niet 1-2-3 onder de knie zal krijgen maar wanneer ik dóór de knieën ga en mijzelf aan Zijn voeten neervlij, mag ik erop vertrouwen dat Hij mij wil laten zien waar mijn prioriteiten liggen en hoe ik mijn tijd beter kan indelen, zodat ik meer dan genoeg tijd overhoud om mijn dankpunten te zien en deze vervolgens mag uitspreken in een dank gebed naar Hem die al mijn lof en dankzegging waard is.

Zullen we Hem samen danken voor vandaag?


PUURvandaag boekentip

DankenHelp dank wow van de Amerikaanse bestsellerauteur Anne Lamott is een origineel boek over het gebed, waarin de drie belangrijkste gebeden – hulp vragen van een hogere macht, waarderen wat goed is in ons leven en ontzag hebben voor de wereld om ons heen – centraal staan. De auteur schrijft al vele jaren op een humorvolle en originele wijze over haar geloof, dat gekenmerkt wordt door vallen en opstaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *