Verzoek

9 november 2019
Delen via:

In grote benauwdheid benaderde Esther in het Oude Testament haar koning met een verzoek; zo mogen wij ook onze Koning benaderen en onze noden/benauwdheden voor Zijn troon brengen.

O Koning der koningen, hier is mijn verzoek

Het volk der Joden was in grote benauwdheid en dankzij het verzoek van één enkele vrouw werd het noodlot afgewenteld. Eén simpel verzoek oftewel een simpele vraag, een gebed gericht tot de Koning, de Herder van onze ziel, onze Vader in de hemel.

Hoor naar mijn gebed!

De Bijbel zegt in Jac. 5:16b

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Verder staat er in vers 17:

Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.

Zo simpel? Ja, zo simpel. God geeft geen stenen voor brood, geen slang voor een vis (Mat. 6:9-10)

Wij verzoeken, wij vragen, wij bidden heel simpel zonder omhaal van woorden (Mat. 6:7) en God hoort ons.

Onze God is een goede Vader en wil graag dat wij dicht bij Hem blijven, zodat Hij voor ons kan zorgen.

Elia had een gigantische vraag en ook Esther stond niet voor een eenvoudig probleem… Toch leert de Bijbel ons dat hun simpele verzoek/gebed de hemel in beweging bracht. De arm van God bewoog Zich in hun richting om hun verzoek in te willigen, hun gebed te verhoren.

In hetzelfde hoofdstuk van Jakobus zegt hetzelfde Woord ons dat wij hetzelfde mogen doen met dezelfde resultaten.

Zit jij ergens mee? Zou jij willen dat jouw familie Jezus leert kennen? Ben jij in benauwdheid? Ben je ziek? Een simpel verzoek is genoeg. De Bijbel leert het ons. Laat je niet ontmoedigen. Bijt je vast in de waarheid, het Woord van God.

Laat geen twijfel, angst, ongeloof toe, maar richt je hart op Hem, “de Vader der lichten, bij Wie geen verandering is of zweem van ommekeer”(Jak 1:17).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *