Een rib uit je lijf: vrouwen in de bijbel

10 oktober 2018
Delen via:

Een tijd geleden ben ik begonnen met het schrijven van een volgende roman. Deze speelt zich af voor en tijdens de veertigjarige reis van het volk Israël door de wildernis. Een heel andere tijd dan die van de romans over de vrouwen Chana en Machla. Dat betekent dat ik me weer mag inlezen in de gebeurtenissen van die tijd. En dan kom je dingen tegen die je niet eerder hebt gehoord. Ik houd er van.

Neem nu de opstand van Korach en zijn bondgenoten. De Bijbel beschrijft deze gebeurtenis in Numeri 16. Hoewel het verhaal alleen over mannen lijkt te gaan, beweren Joodse bronnen dat twee vrouwen een grote rol hebben gespeeld in de opstand. Een van hen is de vrouw van Korach. Als haar man met haar praat, voedt ze zijn kritiek dat het niet klopt dat Aäron hogepriester is.

vrouwen in de bijbel
De opstand van Korach

De ander is de vrouw van On, over haar gaat het eerste deel van Spreuken 14:1. In Numeri 16 wordt On genoemd als opstandeling, maar als de daadwerkelijke rebellie uitbreekt, lezen we niets meer over hem. Waarschijnlijk was hij er eerst bij betrokken en heeft hij zich teruggetrokken voor Korach zijn onvrede uitte. Volgens de Joodse traditie heeft zijn vrouw hier een dikke vinger in de pap gehad. Zij heeft namelijk aan On gevraagd: ‘Wat ga jij er op vooruit als de opstand slaagt? Jouw positie blijft hetzelfde, het maakt niet uit of Aäron of Korach hogepriester is.’

On ziet dat zijn vrouw gelijk heeft, maar kan zich moeilijk een dag voor de opstand terugtrekken. Hij heeft tenslotte beloftes gedaan aan Korach en de zijnen. Gelukkig voor hem is zijn vrouw vindingrijk. Ze laat hem sterke drank drinken waardoor hij in een diepe slaap valt. Daarna gaat ze met loshangend haar in de opening van de tent zitten. Deze actie getuigt van moed. Blijkbaar voorziet ze dat het minder erg is dat haar reputatie schade oploopt dan wanneer haar man een verkeerde beslissing neemt.

Elke keer als er een boodschapper van Korach naar On gaat om hem te betrekken bij de opstand, keert hij snel weer om als hij Ons vrouw zo onbehoorlijk ziet zitten. Ik heb begrepen dat getrouwde vrouwen in die tijd hun haar bedekten en alleen los lieten hangen in bijzijn van hun man. Misschien kunnen we het in deze tijd vergelijken met een vrouw die eventuele bezoekers afschrikt door met een nauwelijks verhullend hemdje de deur te openen.
On ontspringt in elk geval de dans. Hij blijft leven.

God heeft de vrouw geschapen met een bijzondere kracht. Hij bouwde Eva met een rib van Adam. Er is iets aan de hand met de rib. In Exodus 25 komt hetzelfde woord voor als God vertelt waar de ringen aan de ark moeten worden bevestigd zodat deze met draagbomen gedragen kan worden. Ook voor de zijden van de tabernakel wordt dit woord gebruikt. Later, als koning Salomo de eerste tempel bouwt en de profeet Ezechiël de nieuwe tempel beschrijft, komt het woord weer terug. Nu wordt het vertaald als zijvertrekken.

Een rib beschermt en ondersteunt. Eva, de ark, de tabernakel, Salomo’s tempel, de nieuwe tempel… Vrouwen zijn kostbaar voor God.
Wij, getrouwde vrouwen, hebben een keuze: we kunnen onze mannen versterken zoals de vrouw van On deed, of we kunnen hen, als de vrouw van Korach, verzwakken en zelfs de dood in jagen.

‘Wijze vrouwen bouwen hun huis op,
maar een die zeer dwaas is, breekt het met haar handen af.’
Spreuken 14:1

Geschreven door Nine de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *