Wat mag het je kosten?

27 maart 2019
Delen via:

Ben jij weleens angstig? Ongetwijfeld zul je weleens zo’n moment meegemaakt hebben. Wist je dat Jezus ook angst kende, ja zelfs zeer grote angst wanneer je de woorden uit Markus 14:33 leest, waar staat: “En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden”.

Wanneer ik deze tekst lees, voelt het alsof Hij voor even heel dicht bij mij staat en weet wat het is om angst te hebben voor iets of iemand. In deze nacht, vlak voor Zijn gevangenneming, voel ik een fractie van wat Hij heeft gevoelt. Al is Zijn angst totaal niet te vergelijken met de angst(en) die jij en ik soms hebben. Die van Hem gaan zoveel dieper, ja zelfs tot de dood toe. Jezus zet zich met hart en ziel in voor ons zielenheil. Het kost Hem bloed, zweet en tranen.

In Lukas 22:44 staat zelfs: “En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op deaarde neervielen”. Onmenselijk en bijna niet te bevatten toch. De vraag die bij mij oprijst na het lezen van deze teksten is: “In hoeverre zet ik mij met hart en ziel in voor God, mijn naaste en ons verlangen naar een kindje”. Wat mag het mij kosten? Hoeveel strijd, angst en spanning wil ik hiervoor aangaan en doorstaan. Welke worsteling(en) en offers wil ik hiervoor brengen. Of kies ik liever voor de weg van de minste weerstand. Helaas is deze laatste vaak wel het geval bij mij.

Pure liefde

Maar wanneer ik de gedeeltes uit Markus en Lukas lees, dan besef ik weer eens wat een offer Jezus voor jou en mij gebracht heeft, en dat deed Hij uit liefde. Pure liefde! Ondanks dat Hij overmand werd door angst (vers 33) en de weg van lijden, Hem voor een moment uit balans bracht – Hij zelfs Zijn Vader smeekt, om de drinkbeker van Hem weg te nemen -, ja zelfs dan kan Hij de woorden bidden: “maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt laat dat gebeuren”(vers 36).

Ongelofelijk toch, dat je in je diepste nood en grootste angst, toch kunt zeggen: “Heere niet mijn wil maar Uw wil geschiedde”.Wat kunnen jij en ik hier veel van leren. Wat is Jezus hierin voor ons tot een voorbeeld. Hoe angstig, bang en ontredderd we ons ook kunnen voelen, welke pijn, worsteling of strijd wij ook moeten doorstaan, Jezus staat naast ons en weet wat het is om te strijden en lijden. Zoals het in Jozua 1:6a en 5b ook zo mooi beschreven staat: “Wees sterk en moedig, Ik zal met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten”.

Hij wil naast je staan

God stond Zijn geliefde Zoon in het heetst van de strijd terzijde, en zo wil Hij ook nu vandaag naast jou en mij staan. Dat geeft toch moed, hoop en vertrouwen voor de weg die wij moeten gaan. Zoals Jezus de weg van het lijden dóórging, zo moeten wij ook door blijven gaan op de weg die God ons wijst. Niet gemakkelijk, zeer zeker niet maar als Hij ons stapje voor stapje leidt, mogen wij er van overtuigd zijn dat

noch dood, noch leven, nog engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere“(Romeinen 8:38-39).

Zijn liefdes offer voor ons gebracht, het koste Hem Zijn eigen bloed, zweet en tranen maar Hij verdroeg het voor jou en mij.

Wat mag de weg (van strijden en lijden) jou kosten? Alles of (n)iets? Wanneer je Hem lief hebt met hart en ziel, dan neem je je kruis dagelijks op je en volg je Hem na, in alles. Ja, koste wat het kost!

PUUR! boekentip

Veertigvragentijd is een aantrekkelijk boekje dat je gidst op weg naar Pasen. Het biedt een dagelijkse overdenking n.a.v. Lucas 9 t/m 23, voorzien van prikkelende reflectievragen. Om in je eentje of samen te overdenken.

 

 

Reacties (1)

  • Nelly schreef:

    Wat mooi geschreven.
    Wat mag het mij kosten, ik ben vaak zo verdrietig en teleurgesteld….
    Ondankbaar misschien ? Ja ik wil heel graag vertrouwen , mijn hand in Zijn hand leggen. Verwonderen over wat Jezus voor mij heeft gedaan, elke keer weer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *