Auteur:
Publicatiedatum:
2 weken geleden

Interview – Max Lucado over ‘Amen’

Max Lucado, wie kent hem niet? Misschien heb jij wel een aantal van zijn titels in je boekenkast staan, of zelfs allemaal! Een poosje terug verscheen het boek Amen dat laat zien hoe je kunt bidden – of liever: praten met God – tussen de bedrijven door, in het volle leven. Zelf worstelde Max Lucado, net als veel andere christenen, met een tanend gebedsleven. Hij merkte dat de eisen die hij aan zichzelf stelde hem in de weg stonden om te praten met God, terwijl hij dat zo graag wilde. En dus schreef hij Amen – een fijne, herkenbare gids voor christenen die opnieuw willen ‘leren bidden’.

Vandaag vertelt hij er wat meer over.

Amen laat lezers op laagdrempelige wijze zien hoe we het gebed meer in ons dagelijks leven kunnen inpassen. Waarom dit onderwerp?
Eigenlijk zou je alle gebeden in de Bijbel als het volgt kunnen samenvatten: Vader, U bent goed. Ik heb hulp nodig. Zij hebben hulp nodig. Dank U. In Jezus’ naam, amen. Laat dit gebed je dag bepalen; als je de dag begint – Vader, U bent goed. Als je naar je werk of school gaat – Ik heb hulp nodig. Als je op bezoek bent in een ziekenhuis – Zij hebben hulp nodig. Zorg dat dit gebed op het puntje van je tong ligt, de hele dag door.

Wat me aanspoorde om Amen te schrijven, was mijn eigen gebedsleven, ik had hulp nodig met het bidden. Er waren tientallen boeken voor mensen die uitblinken in bidden, maar ik had een boek nodig voor mensen die worstelen met het gebed. Dit boek komt voort uit een persoonlijke uitdaging wat betreft mijn eigen gebedsleven – een poging om mijn gebed te vereenvoudigen, meer de diepte in te gaan en er een terugkerend dagelijkse gewoonte van te maken.

Moet een gebed eenvoudig zijn?
Gebed is voor de meesten van ons geen kwestie van een maandenlange retraite of zelf een uur durende meditatie. Bidden is in gesprek gaan met God. Gebed is gehoor geven aan onze innerlijke gevoelens.

Max lucadoWat zou je willen zeggen tegen de mensen die zichzelf niet goed genoeg in het bidden vinden?
Dat een veelvoorkomend gevoel/gedachte, maar God wil iedereen leren te bidden. Denk niet dat dat God vanaf een afstandje met Zijn armen over elkaar fronsend toekijkt om te zien wat jij ervan bakt. Integendeel. Zegt Hij niet Zelf: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. (Openb. 3:20, NBV) Jezus wacht aan de poort, staat op de drempel, Hij klopt en roept. Hij staat op de uitkijk om de deur voor je te openen. Bidden is niets meer dan die deur op een kier zetten. Gebed is de deurklink van je hart, een welkom aan Jezus: ‘Kom binnen, o grote Koning. De keuken is dan misschien een rommel, ik heb niet schoongemaakt en ben niet zo’n prater, maar komt U alstublieft binnen.’ Dit is een gebed is zijn puurste vorm. God verandert mensen door zulke momenten.

Hoe persoonlijk moet een gebed zijn?
Je kunt je gebed beginnen met een ‘Papa’, of zoals Jezus ons leert: ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt’. Persoonlijker is ‘Abba Vader’; abba is een van de warmste en intiemste woorden voor ‘vader’, alle formaliteiten weggelaten. Jezus roept ons er Zelf toe op om God te zien zoals een kind zijn vader ziet, leert ons als kleine kinderen te zijn. Zonder zorgen. Vreugdevol. Vol vertrouwen. Nieuwsgierig. Richt je niet op de grote dingen, maar let op de kleine dingen. Vertrouw Hem, en benader Hem als een kind zijn aardse vader.

Hoe kunnen we erop vertrouwen dat God onze gebeden hoort?
De reden daarvan is Gods niet te evenaren genade. God is onze Vader en Schepper – heilig, hoogverheven – en altijd maar een gebed van ons verwijderd.
Verandert je wereld door te bidden? Enerzijds niet; er zijn nog steeds oorlogen, verkeersongelukken, natuurrampen. De wereld is niet anders – jij bent anders. Je hebt een bepaalde vrede over je; het lukt ons vaak wel om onze problemen bij God te brengen, maar om ze ook daar te laten, aan Zijn voeten? Dat is heel wat moeilijker. En toch zegt Jezus: ‘Breng je problemen bij Mij.’

Je hebt een paar interessante feiten over bidden ontdekt, wat was het meest verrassende?
Dat was toch wel het feit dat één op de vijf ongelovigen elke dag bidt. Ik weet niet precies tot wie en waarom, maar ze doen het wel en in mijn ogen doen ze dat uit een innerlijk verlangen om op de een of andere manier met hun Schepper in contact te komen. We verlangen naar een echt contact, een levende relatie en ten diepste verlangen we naar een band met God.

Welke boodschap wil je met Amen uitdragen?
Ik hoop dat als lezers het boek dichtslaan, ze ervan overtuigd zijn dat ze er niet alleen voor staan, maar dat God bereid is hen te helpen. God nodigt ons uit te bidden en als we dat doen, zullen we zien dat het onze toekomst verandert. Het verandert de richting van ons leven en het verandert zelfs de richting van ons verleden. Maar bovenal verandert het ons hart. We voelen ons gelukkiger als we gebeden hebben, zijn gezonder – zijn betere mensen. Mijn grootste verlangen is echter dat mensen na het lezen van Amen geloven dat gebed er werkelijk toe doet!

Meer van Max Lucado? Neem dan eens een kijkje op zijn site of volg hem op Facebook,Twitter, Pinterest of YouTube.

Bron: © BibleGateway Blog


AmenBidden moeilijk? Niet nodig! Praten met God kan net zo makkelijk en vanzelfsprekend zijn als de voortdurende en intieme communicatie tussen ouders en kinderen. Je gebedsleven verbeteren betekent dus niet dat je gebeden vromer of welbespraakter worden. Integendeel: nederigheid en vertrouwen zijn de sleutel om je gebeden te versterken. En je hoeft ook niet urenlang te mediteren. Amen laat zien hoe je kunt bidden – of liever: praten met God – tussen de bedrijven door, in het volle leven.

bestelbutton-puur