Een nieuw jaar, een nieuw avontuur…

3 januari 2019
Delen via:

De 1ste dag van het nieuwe jaar is aangebroken! 2018 is geschiedenis en het jaar 2019 biedt de toekomst! Nee Thorinda, dat is niet waar, denk ik al schrijvend! God biedt mij dé toekomst en dit is niet aan een jaar of tijd gebonden! God bepaalt hoe het nieuwe jaar zal verlopen en ik moet Hem daarin vertrouwen met hart en ziel! Een opdracht waar ik nu vandaag al gelijk een start mee wil maken! Zoals ik net ook las in mijn dagboek van Sarah Young: “Houd je niet vast aan oude gewoonten nu je het nieuwe jaar binnengaat. Zoek Gods aanwezigheid en sta open voor alles wat Hij je wil aanreiken! 

Woorden die ik ter harte moet nemen en eveneens moet toepassen in mijn leven van dag tot dag! Wanneer ik mijn oude gewoontes en patronen blijf voortzetten, zal ik nooit een andere vrouw worden! Ik kan wel streven naar het karakter van de vrouw uit Spreuken 32, maar ik zal het mijzelf nooit eigen kunnen maken! Hoe hard ik ook mijn best doe, wanneer ik het op eigen kracht probeer, zonder Gods hulp is het bij voorbaat al gedoemd tot mislukken!

God wilt U mijn oude en vertrouwde (vast)geroeste patronen doorbreken! Wilt U mij een nieuwe weg wijzen! Eén die toekomst en uitzicht biedt voor het jaar wat aangebroken is! Een leven in volkomen vrijheid, dankzij U die mij als enige bevrijden kan van alles wat mij in z’n greep heeft! Open mijn ogen Heer en laat mij een glimp zien van het leven wat U mij schenken wilt, wanneer ik in afhankelijkheid tot U leef!

Hoe lastig ik dit ook vind, hoeveel aanvechtingen dit ook teweeg brengt, wanneer ik de confrontatie uit de weg blijf gaan, zal ik nooit de vrouw worden zoals God het bedoelt heeft! Ik blijf verstrikt zitten in mijn eigen cocon, zonder uitzicht op een leven als een vlinder die vrij en vrolijk rond fladdert! Niet de toekomst die ik zelf gekozen zou hebben, bij lange na niet! Maar tja, die 1ste stap in het onbekende, daar blijf ik tegen aan hikken en God weet dit ook van mij! Toch moet ik precies zoals ik in Romeinen 12:2 ook las: “Uw gezindheid laten veranderen, door een vernieuwing van denken en handelen”. Want alleen door een vernieuwing van denken en een doorbraak in mijn oude gewoontes, kan ik gaandeweg het verschil ontdekken tussen goed en kwaad en vervolgens doen wat God welbehaaglijk is! En dankzij het onderscheidingsvermogen wat God mij alleen kan geven, wanneer ik tot Hem nader leer ik vervolgens:

♥Op wat voor manier ik Hem kan dienen!

♥Op Hem mijn vertrouwen te stellen!

♥Los te laten

♥En in afhankelijkheid van Hem te leven!

Zo alleen kan ik een leven in vrijheid tegemoet gaan! Dankzij God, mijn Zon en Schild, die mij ook in het nieuwe jaar wat voor mij open ligt de weg wil wijzen naar het licht! Ja naar het leven in al zijn volheid en veelkleurigheid.

Dan kan ik alleen maar als een stil gebed naar God toe zingen:

Ik zet mijn treden in Uw spoor,

Opdat mijn voet niet uit zou glijden;

Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met Uw heillicht voor.

Een
Nieuw jaar,
ligt voor ons open
een onbeschreven bladzijde; een
Avontuur!

 


 


In Opnieuw beginnen zijn veertig verhalen die eerder verschenen in CV-Koers gebundeld. Ze zijn het stuk voor stuk waard! De verhalen weerkaatsen de gevoelens en het innerlijk van de personages, maar ze houden de lezer ook een spiegel voor.

 

 

 

 

Reacties (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *