Een goed begin van de dag…

9 november 2017
Delen via:

Het is een regenachtige donderdagochtend! Alles ziet er grijs, mistroostig en donker uit wanneer ik naar buiten kijk! En helaas is het binnenin mij niet anders! Ik voel mij onrustig, gespannen en hopeloos! God waar bent U? Help mij Heer, ik heb U nodig in mijn leven!

Gééf mij Uw kracht Heer, voor vandaag en (blijde) hoop voor de toekomst!

Wanneer ik de Bijbel opensla en de tekst(en) lees die mij aangereikt worden, sluiten deze exact aan bij mijn gemoedstoestand op dit moment! Paulus beschrijft in Efeze 3: 14-21:

“…daarom buig ik mijn knieen voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde! Moge Hij u, jou en mij vanuit Zijn rijke luister, uw innerlijke wezen kracht, en sterkte schenken door Zijn Geest. Zodat door jou geloof, Christus zelf kan gaan wonen in je hart en je voor altijd geworteld en gegrondvest blijft in Zijn (onvoorwaardelijke) liefde!”

Bemoedigend en hoopgevend, dat God mij en jou, Zijn kracht en nabijheid, ja Zijn liefde aanreikt, wanneer wij tot Hem naderen! In aanbidding en door gebed! Een open verbinding met Hem! Elke dag weer opnieuw, toenadering zoeken bij Hem! Steeds probeer ik het weer in eigen kracht te doen en bega ik mijn zelf-uitgestippelde weg…waarbij ik, niet verrassend, halverwege de weg – mijn dag, op een kruispunt sta en niet weet waar ik heen moet! Ik voel mij gedesoriënteerd en ben compleet “lost”! En ja, dan roep ik in paniek, al zakkend door mijn knieën, van uitputting en vermoeidheid:

“God, waar moet ik heen, wijs mij de weg”

Ik besef dat ik, in mijn eigen kracht, zwakheid en broosheid, niks kan, laat staan tot een goed einde kan brengen! Hoe hard ik ook mijn best doe! Zoals David ook in Psalm 1 verwoordt:

 “Welzalig dé man/vrouw die Gods weg opgaat en zich niet inlaat met zondaars! Hij/zij zal zijn als een boom, die stevig geworteld staat!

Ja, geworteld in de vruchtbare grond waarin God ons zelf plant! En wanneer Hij dit doet, mogen wij er van verzekerd zijn, dat wij dankzij Hem vrucht zullen dragen, óp Zijn tijd! Want alles wat Hij  in ons leven plant, zal lukken en (wel)slagen!

Alle stappen, die ik in mijn leven samen met Hem zet, in geloof en vertrouwen, brengen mij uiteindelijk tot mijn (eind)bestemming! Ik moet buigen – ja, door de knieen gaan en mij door Hem laten volstromen met stromen van milde en verkwikkende regen! En wat Hij mij dan aanreikt, gaat mijn beperkte kennis en inzicht ver te boven! Ik moet mij elke dag dóór Hem laten onderwijzen, en wanneer ik dit toepas, weet ik, dankzij Hem die het mij zelf beloofd heeft , dat ik vóór altijd stevig geworteld en gegrondvest ben in- en op Hem, het fundament van mijn leven! En dit fundament, zal nooit wankelen, nog bezwijken, maar is tegen elke storm, teleurstelling of tegenslag opgewassen! Er is niets of niemand die Hem kan weerstaan. Johannes sprak er al over in Johannes 3:30: “Hij moet wassen en ik moet minder worden”

en dat moet ik ook leren!

Een moeilijke opdracht, maar één met een vruchtbare uitkomst! Ja, een gouden oogst in Hem, in Zijn schitterende hemelsferen! Voor altijd dichtbij Hem, knielend aan Zijn voeten, in aanbidding!

 

Heer
ik buig
mijn knieën en
kom tot U – in
Gebed!


Leestip: Bronnen van kracht

Waar put je nieuwe energie uit in het hedendaagse hectische bestaan? De stilte, rust en ruimte van de natuur zijn een levende bron van kracht. In Bronnen van kracht zijn de inspirerende teksten van Anselm Grün en fascinerende natuurfoto’s van Micha Pawlitzki samengebracht om troost, moed en vreugde te brengen in moeilijke dagen.

 

 

 

U kunt dit boek voor €17,99 bestellen bij boekenwereld. U betaalt 1,95 aan verzendkosten.

Reacties (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *