Stemmen

20 maart 2018
Delen via:

Eén dagdeel in de week geef ik les. Burgerschap op het mbo. Naar mijn mening essentieel voor de ontwikkeling van de studenten. Burgerschap gaat over de samenleving, over politiek, over duurzaamheid, over verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Allemaal thema’s die zeer actueel zijn in deze tijd.

De afgelopen weken stond politiek centraal in mijn lessen. Extra leuk dat ik middenin verkiezingstijd zit en de studenten veel kon vertellen over mijn eigen ervaringen. Politiek dichter bij jongeren brengen is belangrijk. Het gaat over hun toekomst. Ook zij moeten hun stem laten horen. Alleen zien ze niet altijd het belang daarvan in. En dat is een breder probleem. De gemiddelde opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in 2014 54 procent. Dat betekent dat bijna de helft van de stemgerechtigden thuis blijft!

Gemeenteraad

Juist de gemeenteraadsverkiezingen gaan over concrete zaken. Issues die leven binnen de gemeente waarin je woont. De gemeente voert taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. De taken van de gemeente zijn de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De gemeente gaat over de toewijzing van zorg, de uitvoering van de participatiewet en subsidies. Over uitkeringen, jeugdzorg, huisvesting van scholen en bereikbaarheid. Over bestemmingsplannen, woningbouw en infrastructuur.

Dat ‘stemmen toch niets uitmaakt’ is dus absoluut niet waar. Het gaat over de directe leefomgeving en elke stem telt. Juist bij de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij enkele honderden stemmen vaak al voldoende zijn voor een zetel. Daarbij zijn de verkiezingen de basis van onze democratie. Als elk individu zijn of haar stem uitbrengt, is de gemeenteraad daadwerkelijk representatief voor al haar inwoners. Daarom is het zo belangrijk om die stem uit te brengen op een partij die het dichtst bij je hart ligt.

Christelijke stem

Als christen hebben we daarin misschien wel een extra grote taak. Wij proberen elke dag te leven zoals de Bijbel dat ons leert. Verschillende christelijke partijen in Nederland, het CDA daarbij gerekend, proberen die Bijbelse normen en waarden ook in de politiek te laten doordringen. Op gemeentelijk niveau gaat dat onder andere over zaken als christelijk onderwijs, zondagsrust en zorg voor de schepping. Zonder de christelijk stem in de gemeenteraad, worden keuzes gemaakt die geen rekening houden met Bijbelse principes.

Ik ben er van overtuigd dat de normen en waarden uit de Bijbel goed zijn voor iedereen. De goedheid van de Bijbel is niet alleen voorbehouden aan ‘gelovigen’. De Bijbel spreekt over barmhartigheid, omzien naar elkaar en rentmeesterschap. De Bijbel gaat over rechtvaardigheid, tijd nemen voor God en omgang met elkaar vanuit liefde. Die christelijke stem die wij kunnen laten horen, is van groot belang om de (normen en waarden uit de) Bijbel levend te houden in de maatschappij. Als christen heb je daarom de verantwoordelijkheid om naar de stembus te gaan en daar je stem uit te brengen op de partij die het dichts ligt bij die Bijbelse normen en waarden.

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En er valt in de meeste gemeentes veel te kiezen. De jongeren in mijn klas zijn gaan inzien dat hun stemt telt. De stemwijzer, kieswijzer, het kieskompas of welke tool dan ook is braaf ingevuld. En ook de partijkeuze staat bij de meeste inmiddels al vast. Nu nog de gang naar de stembus!


‘Samen is…’ is een invulboek voor elke dag, waarin je als man en vrouw wordt uitgedaagd om gestalte te geven aan ‘samen’. Je leert elkaar (nog) beter kennen met de vragen en opdrachten die je allebei met je eigen antwoord invult. Wat wordt bedoeld met dit Bijbelvers? Wat is je mooiste jeugdherinnering? Hoe breng jij een probleem bij God?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *