Uitnodiging dag 12 —> Het laken met de zoete geur

PAPA DRUKTE HEM dicht tegen zich aan. ‘Mackenzie, ik ben zo blij met jou.’

  1. Misschien heb je nooit stilgestaan bij de mogelijkheid dat er een liefdevolle God bestaat, maar geef toe aan zijn omhelzing. Laat de ervaring diep tot je doordringen.

‘MAG IK NU nog wel boos zijn?’
Papa gaf hem meteen antwoord: ‘Natuurlijk! Wat hij heeft gedaan was afschuwelijk. Hij heeft veel mensen ongelofelijk veel pijn gedaan. Het was fout en boosheid is de juiste reactie op iets wat zo verkeerd is. Maar laten die boosheid en pijn en verdriet je niet beletten hem te vergeven en je handen van zijn keel af te halen.’
Papa pakte zijn bepakking en gooide die over zijn schouder. ‘Zoon, misschien moet jij vandaag deze vergeving wel meer dan honderd keer uitspreken en ook morgen nog. Maar op de derde dag zal het minder vaak nodig zijn en op de daaropvolgende dagen nog minder, tot er een dag komt dat je hem helemaal hebt vergeven.’

  1. Reflecteer over woede, vergeving en je handen van iemands keel halen.

PLOTSELING VIEL ALLES op zijn plek. Hij keek naar Sarayu’s cadeau en besefte waar het voor was bedoeld. Ergens in dit verlaten landschap had de moordenaar Missy’s lichaam verborgen en nu kwamen ze het ophalen. (…)
Mack moest onwillekeurig lachen, hoewel dat misplaatst leek. Maar bij nader inzien wist hij dat het toch prima was. Het was een lach van hoop en herstelde vreugde… over het proces dat nu werd afgesloten.

  1. Laat je gedachten gaan over wat jij verloren bent of wat je door rotheid of verwoesting bent kwijtgeraakt. Blik terug op het genezingsproces waar God al tot dit moment met je doorheen is gegaan. Wat zijn voor jou de volgende stappen om tot een afronding te komen?

HET KOSTTE HUN enkele minuten voordat ze hun bitterzoete schat hadden gevonden. Mack zag het lichaam van waarschijnlijk zijn Missy; met haar gezicht naar boven, haar lichaam bedekt met een smerig halfvergaan laken. Het zag eruit als een oude handschoen zonder hand en hij wist dat de echte Missy er niet meer was.
Papa pakte het geschenk dat Sarayu had meegegeven uit en meteen werd het hol gevuld met een heerlijke frisse geur. Al was het laken waarop Missy’s lichaam lag dun, het bleek sterk genoeg te zijn toen Mack het optilde en hij haar midden op de bloemen en kruiden neerlegde. Vervolgens wikkelde Papa haar in het laken en droeg haar naar de ingang.

  1. Als jij traumatische herinneringen hebt aan dood, narigheid en verlies, neem dan de tijd om met God deze tocht te maken. Laat hem de narigheid opnemen in zijn aanwezigheid en de tuin van je hart vullen met zoete geuren.