Uitnodiging dag 4 –> goed en slecht

SARAYU VIEL HEM in de rede. ‘Dan maak jij dus uit wat goed en wat slecht is. Jij bent dan de rechter. En om de zaak nog ingewikkelder te maken, wat jij goed noemt zal in de loop der tijd en onder andere omstandigheden veranderen. Bovendien, en dat is zelfs nog erger, zijn er miljarden mensen die uitmaken wat goed en wat slecht is. Als dus jouw goed en slecht botst met dat van jouw buren, zal het strijd en ruzie tot gevolg hebben en zullen er zelfs oorlogen uitbreken.’
De kleuren binnen in Sarayu werden donkerder terwijl ze sprak, zwart en grijs kwamen tevoorschijn en overschaduwden de regenboogtinten. ‘En als er geen absoluut goed bestaat, verlies je elke basis om een rechtvaardig oordeel uit te spreken. Het is dan niets anders dan een woord en je zou net zo goed het woord goed kunnen vervangen door het woord slecht.’

  1. Laat deze passage op je inwerken. Wat is de basis waarop jouw ‘gevoelsbemanningsleden’ uitmaken wat goed en slecht is? (Wees je bewust van de vele verschillende niveaus waarop je binnenste de dingen verwerkt. Denk na over elke gevoelstoestand (bemanningslid) en de gedachten die daar automatisch aan gekoppeld zijn. Zie het als een discussie tussen diverse bemanningsleden. Vraag je nu af hoe deze innerlijke stemmen kunnen worden opgelost. Welke normen van goed en slecht, of welke kernopvattingen gebruik je om deze innerlijke stemmen te sturen? Zorg ervoor dat deze reis niet bij een gedachte-experiment blijft. Hoor de stemmen binnen in je en voel de emoties en strijd. Zoals we in het vorige hoofdstuk aangaven kan het helpen om iedere gemoedstoestand of bemanningslid via aparte schrijfoefeningen een stem te geven.)

‘NOU EN OF! De keuze om van die boom te eten verscheurde het universum en maakte een scheiding tussen het geestelijke en het lichamelijke. De mensen stierven en met het uitblazen van de adem van hun keuze verloren ze ook de adem van God.

  1. Lees over ‘de zondeval’ in Genesis 3 en mediteer over dit gedeelte.

‘IK ZIE NU in,’ erkende hij, ‘dat ik het grootste deel van mijn tijd en energie besteed heb aan het verkrijgen van wat ik dacht dat goed voor me was, of dat nu ging om financiële zekerheid
of gezondheid of een goed pensioen of wat dan ook. En ik heb heel veel energie en zorgen gestopt in de angst voor wat ik slecht vond.’ Mack slaakte een diepe zucht.
‘Daar zit zo veel waarheid in,’ zei Sarayu zacht. ‘Onthoud dit. In je onafhankelijkheid kun jij op die manier voor God spelen. Daarom wil een deel van jou mij liever niet zien en heb je mij
helemaal niet nodig om een lijst van goed en slecht samen te stellen. Maar je hebt me wel nodig als je ook maar enig verlangen hebt om een einde te maken aan deze krankzinnige zucht naar onafhankelijkheid. (…) Je moet je recht om uit te maken wat goed en slecht is volgens jouw eigen maatstaven opgeven. Dat is een bittere pil die je moet slikken: ervoor kiezen alleen maar te leven in mij. Om dat te kunnen, moet je me zo goed kennen dat je mij vertrouwt en rust in mijn onafscheidelijke goedheid.’

  1. Hoe beïnvloedt jouw typering van goed en kwaad de manier waarop je je tijd en energie spendeert? Speelt vertrouwen in Gods goedheid daar ook een rol in? (Het is geen probleem als je geen uitgewerkte ideeën over God en zijn goedheid hebt. Denk daar dan ook over na.)