Uitnodiging dag 9 –> De dialoog tussen jou en God

‘ZOALS JE WEET was het niet mogelijk vrijheid te scheppen zonder er een prijs voor te betalen.’ Papa keek omlaag naar zijn handen en polsen waar de littekens duidelijk zichtbaar waren. ‘Ik wist dat mijn schepping tegen mij in opstand zou komen, dat ze zou kiezen voor onafhankelijkheid en dood en ik wist wat het mij zou kosten om een weg van verzoening te openen. Jullie onafhankelijkheid heeft een wereld vol chaos veroorzaakt, althans zo komt het op jullie over, een losgeslagen en beangstigende wereld. Had ik kunnen voorkomen wat er met Missy is gebeurd? Het antwoord is ja!’
Mack keek Papa aan met een vraag in zijn ogen die hij niet hoefde te stellen. Papa ging verder: ‘In de eerste plaats omdat, als er helemaal niets was geschapen, dit een open vraag zou zijn. In de tweede plaats omdat ik ervoor had kunnen kiezen om daadwerkelijk in te grijpen in haar omstandigheden. Het eerste is nooit een optie geweest en de tweede mogelijkheid was geen optie om redenen die jij nu onmogelijk kunt begrijpen. Het enige wat ik je op dit moment als antwoord kan geven, is mijn liefde en goedheid en mijn relatie met jou. Ik heb Missy’s dood niet gepland, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet ten goede kan gebruiken.’

  1. Kun jij leven met dit antwoord van God? Waarom wel of waarom niet?

MACK SCHUDDE BEDROEFD zijn hoofd. ‘U hebt gelijk. Ik snap het niet zo goed. Ik denk dat ik heel even een glimp ervan begreep, maar het volgende ogenblik komen het verlangen en het verlies in alle hevigheid weer opzetten en vertellen ze me dat wat ik net dacht te zien niet waar kan zijn. Maar ik vertrouw u, echt…’ En plotseling, het was als een openbaring, verrassend en mooi, voegde hij toe: ‘Papa, ik vertrouw u echt!’

  1. Kun jij God zelfs vertrouwen als er pijn, angst, twijfel, woede en lijden is?

HIJ KEEK ZORGELIJK: ‘Ik wil je iets laten zien wat heel erg pijnlijk voor je zal zijn.’
(…) ‘Om je te helpen dat te zien, zal ik eerst nog één ding wegnemen dat je hart nu nog verduistert.’

  1. Leef je in wat dit met Mack moet doen. Heeft God ooit zoiets tegen jou gezegd? Zet jouw dialoog met God hierover op papier.

PAPA SPRAK OP vriendelijke toon en verzekerde hem: ‘Zoon, dit is niet bedoeld om je voor schut te zetten. Ik haal nooit iemand naar beneden, ik leg ook geen schuld op iemand, ik veroordeel niemand. Zulke zaken brengen geen greintje heelheid of gerechtigheid voort. Daarom werden ze ook aan het kruis genageld in de persoon van Jezus.’

  1. Stapelt jouw god weleens vernedering, schuld en veroordeling op jou? Wat is het verschil tussen jouw geïnternaliseerde, zelfkritische stem (jouw god) en God?